Mūžības vārtos…

[ A+ ] /[ A- ]

No 28.jūnija līdz 5.jūlijam aizsaulē devušies (Ogres, Birzgales, Ikšķiles, Ķeguma un Lielvārdes dzimtsarakstu nodaļā reģistrēti):

Ogres novadā

Ogrē, Ogresgalā, Ciemupē

Antoņina Samuleviča (1938),

Jānis Kundžens – Kundženovs (1938),

Guntis Cīrulis (1959),

Leons Dūšelis (1928),

Aija Olihvera (1941),

Dzidra Skujiņa (1928),

Ķeipenē

Ziedonis Ķirsis (1936).

Ikšķiles novadā

Imants Vulsts (1931),

Vija Krekle (1933),

Jānis Božanovs (1939).

Ķeguma novada

Tomē

Edmunds Vanags (1969).