Mūžības vārtos…

[ A+ ] /[ A- ]

No 29.novembra līdz 6.decembrim aizsaulē devuši (Ogres, Birzgales, Ikšķiles, Ķeguma un Lielvārdes dzimtsarakstu nodaļā reģistrēti):

Ogres novadā

Ogrē, Ogresgalā, Ciemupē

Inta Vucina (1940),

Dmitrijs Kulakovs (1965),

Dzidra Bogdanova (1936),

Nikolajs Kuzņecovs (1951),

Taurupē

Rita Strazdiņa (1942).

Ikšķiles novadā

Sarma Irēna Zirnīte (1938),

Antoņina Bule (1946),

Antoņina Billeviča (1934),

Regīna Viļuma (1943).

Ķeguma novadā

Birzgalē

Lidija Jēkabsone (1930),

Ķegumā

Emīls Kūmiņš (1929).

Lielvārdes novadā

Jumpravā

Mirdza Bogdanova (1943),

Pēteris Akmens (1932).