Mūžības vārtos…

[ A+ ] /[ A- ]

No 11. līdz 18.jūlijam aizsaulē devušies (Ogres, Ikšķiles, Ķeguma un Lielvārdes dzimtsarakstu nodaļā reģistrēti):

Ogres novadā

Ogrē, Ogresgalā, Ciemupē

Aivars Lapiņš (1955),

Marianna Pleša (1934),

Dzidra Pētersone (1927),

Biruta Kovaļonoka (1930),

Inta Briede (1934),

Madlienā

Vizma Steprāne (1951),

Taurupē

Regīna Liepiņa (1944).

Ikšķiles novadā

Tālivaldis Miezītis (1960),

Juris Tkačenko (1949).

Ķeguma novadā

Ķegumā

Voldemārs Klētnieks (1938),

Rembatē

Osvalds Alksnis (1949).

Lielvārdes novadā

Lielvārdē

Zinaida Saka (1941).