Mūžības vārtos…

[ A+ ] /[ A- ]

No 22. līdz 29.augustam aizsaulē devušies (Ogres, Ikšķiles, Ķeguma un Lielvārdes dzimtsarakstu nodaļā reģistrēti):

Ogres novadā

Ogrē, Ogresgalā, Ciemupē

Valentīna Tretjakova (1932),

Jekaterina Vasiļenko (1931).

Suntažos

Guntis Baumeisters (1948).

Ikšķiles novadā

Juris Mulers (1965),

Valentīna Vasiļjeva (1935),

Andris Ēriks Dalbiņš (1943),

Tatjana Rīdiņa (1940),

Aina Pētersone (1921).

Ķeguma novadā

Ķegumā

Ausma Nikolajeva (1928),

Tomē

Velta Amane (1931).

Lielvārdes novadā

Lielvārdē

Andris Pastuhovs (1956),

Ilga Baranova (1928),

Jumpravā

Dzidra Īvāne (1936).