Mūžības vārtos…

[ A+ ] /[ A- ]

No 26.septembra līdz 3.oktobrim aizsaulē devušies (Ogres, Ikšķiles, Ķeguma un Lielvārdes dzimtsarakstu nodaļā reģistrēti):

Ogres novadā

Ogrē, Ogresgalā, Ciemupē

Tamāra Polzika (1925),

Ilze Treimane (1961),

Jānis Zvirgzdiņš (1934),

Sandra Kuzika (1971),

Tamāra Zirnīte (1942),

Lidija Daugele (1926),

Valtrauta Platupe (1952),

Broņislavs Kavinskis (1950),

Irēna Losāne (1937),

Vladimirs Besovs (1945),

Lauberē

Arturs Strazdiņš (1941).

Ikšķiles novadā

Velta Upmale (1932).

Lielvārdes novadā

Lielvārdē

Jānis Namiķis (1943).