Mūžības vārtos…

[ A+ ] /[ A- ]

No 10. līdz 24.aprīlim aizsaulē devušies (Ogres, Birzgales, Ikšķiles, Ķeguma un Lielvārdes dzimtsarakstu nodaļā reģistrēti):

Ogres novadā

Ogrē, Ogresgalā, Ciemupē

Aleksandrs Vaļģis (1957),

Rozālija Skuķis (1930),

Līga Kitija Pētersone (2000),

Anatolijs Renovs (1945),

Marfa Šeinova (1932),

Vincentīna Bite (1942),

Antoņina Mītere (1947),

Dmitrijs Lapo (1939),

Tatjana Kivlenoka (1924),

Viktorija Zarkeviča (1932),

Regīna Devele (1926),

Anna Šuksta (1945),

Antonija Bistere (1937),

Melānija Saleniece (1921),

Zenta Gaile (1938),

Ernests Narovskis (1937).

Ķeipenē

Sofija Kalviša (1922).

Mazozolos

Aija Sūna (1933).

Taurupē

Evita Labāne (1989),

Skaidrīte Jaunozoliņa (1935).

Suntažos

Gotfrīds Gurskis (1949).

Ikšķiles novadā

Eduards Jānis Smikarsts (1936),

Guntis Stuburs (1947),

Ēvalds Rudolfs (1925).

Ķeguma novadā

Ķegumā

Skaidrīte Kodāne (1927),

Aivars Priževoits (1956),

Jurijs Preimanis (1942).

Rembatē

Helmuts Petrovičs (1926).

Lielvārdes novadā

Lielvārdē

Nadežda Tošēna (1933),

Ēriks Ardons (1954),

Aivars Vasiļūns (1958).

Jumpravā

Aleksandrs Pastors (1963),

Biruta Zaharevska (1934),

Vera Larionova (1944).