Mūžības vārtos…

[ A+ ] /[ A- ]

No 17. līdz 24.oktobrim aizsaulē devušies (Ogres, Ikšķiles, Birzgales, Ķeguma un Lielvārdes dzimtsarakstu nodaļā reģistrēti):

Ogres novadā

Ogrē, Ogresgalā, Ciemupē

Grigorijs Fedotovs (1934),

Mārtiņš Avotiņš (1935),

Maija Celmiņa (1943),

Jeļena Olefira (1966),

Ēriks Cinītis (1963),

Ludmila Maņko (1951).

Mazozolos

Ausma Špakovska (1943).

Ķeguma novadā

Birzgalē

Uldis Mauriņš (1943).

Ķegumā

Nellija Eglīte (1917).

Lielvārdes novadā

Lielvārdē

Staņislavs Lācis (1934),

Arturs Zalgauckis (1920),

Veronika Ozoliņa (1932).

Jumpravā

Monika Vucāne (1936).