Namu apsaimniekotāji izdomā savus noteikumus

[ A+ ] /[ A- ]

Ministru Kabineta izdotie noteikumi paredz, ka gadījumā, ja dzīvoklī uz tiesiska pamata dzīvojoša persona atrodas pagaidu prombūtnē vismaz septiņas dienas pēc kārtas, par viņu šai laikā netiek iekasēta maksa par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu, asenizāciju, kanalizāciju un ūdens patēriņu. Pārbaudot, kā šī kārtība darbojas praksē, izrādījās, liela daļa namu apsaimniekotāju sarežģī šo procesu, pieprasot likumā neparedzētus dokumentus.

Pētot kādu ar namu apsaimniekotājiem saistītu problēmu, iepazinos ar spēkā esošiem MK 2008. gada noteikumiem Nr. 1013, kuros skaidri un gaiši pateikts – ja kāda no dzīvoklī deklarētajām personām devusies projām uz laiku, kas nav mazāks par vienu nedēļu, dzīvokļa īpašnieks var par to rakstiski paziņot pārvaldniekam, lai nebūtu jāmaksā ne par atkritumu apsaimniekošanu, ne par ūdeni, gadījumā, ja nav uzstādīti ūdens skaitītāji. Pēc personas atgriešanās dzīvokļa īpašniekam atkal jāinformē par to pārvaldnieks.

Viss ir it kā ļoti vienkārši, bet tieši tas arī piesaistīja manu uzmanību, tādēļ nolēmu pārbaudīt, kā tad šī sistēma darbojas Lielvārdē. Tā kā mani bērni vasaras brīvlaikā uzturējās citur, uzrakstīju SIA «Lielvārde Remte» adresētu iesniegumu, informējot, no kura līdz kuram datumam divas personas neuzturēsies savā deklarētajā dzīvesvietā – dzīvoklī, kura īpašnieks esmu es, un lūdzu veikt pārrēķinu par atkritumu apsaimniekošanu. Jau pēc pāris dienām tiku pārsteigts, pirmkārt, ar to, ka pa pastu saņēmu ļoti ātru atbildi. Otrkārt, ar to, ka tajā tika prasīts dokuments, par kuru MK noteikumos Nr. 1013 nav ne runas, turklāt – atsaucoties tieši uz šiem pašiem noteikumiem.

SIA «Lielvārdes Remte» valdes locekļa E.Mežvēvera parakstītajā atbildē tiku informēts, ka pēc atgriešanās no pagaidu prombūtnes SIA «Lielvārdes Remte» jāuzrāda atbildīgo juridisko personu izsniegts dokuments, kas apliecina, ka minētie cilvēki šajā periodā nav pastāvīgi dzīvojoši savā deklarētajā adresē, pretējā gadījumā iepriekš veiktais pārrēķins tikšot anulēts.

Ja pavisam godīgi, tad man neradās ne mazākās idejas par to, kas varētu būt tās atbildīgās juridiskās personas, kuras atbildības līmenis atļautu tām izsniegt šādu izziņu. Par to gan arī īpaši neuztraucos, jo, atkārtošu vēlreiz, likums tādu kārtību nemaz neparedz. Pabeidzot savu «komunālo eksperimentu», rakstiski informēju par bērnu atgriešanos deklarētajā dzīvesvietā. Par 99% esmu pārliecināts, ka pārrēķins tiks anulēts, vismaz sarunas laikā man tā lika saprast – neesot nepieciešamās izziņas…

Intereses pēc apzvanīju arī citus namu apsaimniekotājus. Atbildes uz šo jautājumu bija interesantas. Runājot ar Ogres novada pašvaldības aģentūras «Mālkalne» un Ikšķiles pašvaldības aģentūras «Līvi» amatpersonām uzzināju, ka pārrēķins personas prombūtnes laikā ir iespējams, tikai aizbraukšana jāpierāda ar, piemēram, biļešu vai darba līgumu kopijām. Tajā pašā laikā sapratu, ka gadījumā, ja ar velosipēdu došos uz vecmāmiņas lauku māju un visu ziemu dzīvošu pie viņas, par komunālajiem pakalpojumiem dzīvoklī man maksāt tomēr nāksies – neesot pierādījumu. Atzīšos, ka man arī radās iespaids, ka šīm amatpersonām nav bijis laika izlasīt MK noteikumus Nr. 1013.

Noteikumus neesot lasījusi arī Jumpravas pagasta pašvaldības aģentūras darbiniece, bet pārrēķini tur tādos gadījumos tiekot veikti, turklāt – bez jebkādām izziņām vai biļešu kopijām. Gluži vienkārši – viņa visus savus 400 klientus ļoti labi pazīst, tāpēc par katru, kurš kāda iemesla dēļ devies projām, ir informēta.

Gluži pretēja situācija bija ar Ķeguma novada pašvaldības SIA «Ķeguma Stars». Darbiniece, ar kuru runāju, zināja gan MK noteikumus, gan arī to, ka nekāda izziņa šādā gadījumā nav nepieciešama. Pārrēķini klientiem tiekot veikti, nekādu problēmu neesot.

Piezvanīju arī uz Rīgas pilsētas Īres valdi – pašvaldības izveidotu institūciju, kura nodarbojas ar dažādām problēmām, kas var rasties dzīvokļu īpašnieku un apsaimniekotāju starpā. Arī Rīgas pilsētas Īres valdes juriste Valentīna Čerņenkova man apstiprināja, ka pārrēķina kārtībai jābūt tieši tādai, kā paredzēts Ministru Kabineta noteikumos, nekādas papildu izziņas nav jāmeklē. Turklāt – tajos pašos noteikumos ir pieminēts, ka informācija par dzīvoklī dzīvojošas personas pagaidu prombūtni nav izpaužama trešajām personām – tad kādas vēl izziņas no mistiskām atbildīgajām juridiskajām personām?

Zinu cilvēkus, kuri gadiem nav dzīvojuši dzīvokļos, kur viņi deklarēti, bet maksa par ūdeni, kanalizāciju un atkritumiem viņiem tiek aprēķināta. Tagad saprotu, kāpēc tas tā varētu būt – pārāk sarežģīta un dažbrīd pat neiespējama ir pārrēķina panākšana. Lai gan patiesībā namu pārvaldnieku prasības ir tikai viņu pašu izdomājumi, kā redzams – apstrīdami.