No 21.decembra mainīs Krapes pasta nodaļas darbības modeli

[ A+ ] /[ A- ]

Zemā pasta pakalpojumu pieprasījuma dēļ Ogres novada Krapes pagastā no 21.decembra tiek mainīts Krapes pasta nodaļas darbības modelis un darbalaiks, pielāgojot to iedzīvotāju reālajām vajadzībām. Turpmāk Krapē visi pasta pakalpojumi katru darbdienu no pulksten 8 līdz 9 tiks nodrošināti līdzšinējā nodaļas atrašanās vietā Cerības – 19, vai arī iedzīvotāji varēs tos saņemt pie pastnieka savā dzīvesvietā.

Tāpat kā līdz šim, Krapes pasta pakalpojumu sniegšanas vietā iedzīvotājiem būs pieejami visi pasta pakalpojumi un arī citi pasta pakalpojumi, kurus nodrošina Latvijas Pasts: vienkāršu un ierakstītu iekšzemes un pārrobežu vēstuļu korespondences saņemšana un nosūtīšana, iekšzemes un pārrobežu pasta paku saņemšana un nosūtīšana, pastmarku un aplokšņu iegāde, preses izdevumu abonēšana, iemaksas Pasta norēķinu sistēmas (PNS) kontā, naudas pārvedumu izmaksa, komunālo maksājumu un citu rēķinu apmaksa un komercpreču iegāde mazumtirdzniecībā.

Savukārt pastnieks klienta dzīvesvietā nodrošina pastkaršu un vēstuļu nosūtīšanu, pastmarku un aplokšņu iegādi, sūtījumu piegādes pieteikšanu mājās, preses izdevumu abonēšanu, naudas pārvedumu un pensijas saņemšanu, komunālo un citu rēķinu apmaksu, iemaksas PNS kontā u.c.

Ar pastnieka starpniecību Krapes pagasta iedzīvotājiem iespējams saņemt arī skaidras naudas izmaksu no PNS konta. Šo pakalpojumu iespējams pieteikt, zvanot uz tālruni 27892759, 67608486 vai 67608488. Pārējos pastnieka pakalpojumus savā dzīvesvietā Krapes iedzīvotāji var pieteikt, zvanot uz tālruni 23281443.

Saņemot aicinājumu par reģistrēta sūtījuma izņemšanu, iedzīvotājiem ir iespēja pieteikt sūtījuma bezmaksas saņemšanu Krapes pasta pakalpojumu sniegšanas vietā, iepriekš zvanot uz tālruni 650 58740 vai 27891946 un norādot datumu, kurā klients vēlas saņemt sūtījumu. Savukārt, apmeklējot Lielvārdes novada Lēdmanes pagasta Lēdmanes pasta nodaļu Pagastmājā, sūtījumu saņemšana bez iepriekšēja pieteikuma iespējama pirmdienās un trešdienās no pulksten 7 līdz 15 un pārējās darbdienās no pulksten 7 līdz 13, skaidro VAS Latvijas Pasts.