No nākamā gada būs samazināts elektrības sadales tarifs

[ A+ ] /[ A- ]

27.novembrī Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (SPRK) apstiprināja AS «Sadales tīkls» elektrības sadales sistēmas pakalpojumu tarifu projektu. Tas paredz, ka no nākamā gada sākuma visiem galalietotājiem elektrības sadales pakalpojuma tarifs samazināsies.

Kopumā gala tarifu elektroenerģijas lietotājiem, salīdzinot ar šobrīd spēkā esošajiem tarifiem, izdevies samazināt, pateicoties trim būtiskām pozīcijām – SPRK kapitāla atdeves samazinājumam par 26 milj. eiro, ekspluatācijas izmaksu samazinājumam par 13,5 milj. eiro un par 7 milj. eiro no nākotnē plānotajiem efektivitātes pasākumiem. Mazāku iespaidu uz gala lietotāju tarifa samazinājumu atstās papildu ieņēmumi no elektroenerģijas ražotājiem, kas plānoti 0,6 milj. eiro apmērā.

Sadales tarifu veido fiksētā un mainīgā daļa. Atbilstoši SPRK apstiprinātajam tarifam, mājsaimniecībām no nākamā gada sākuma elektrības rēķinos sadales tarifa mainīgā daļa samazināsies vidēji robežās no 7%-20%, savukārt fiksētā daļa paliks nemainīga. Vienlaikus jānorāda, ka samazinājuma apmērs atkarīgs no lietotāja pieprasītajām jaudām un elektroenerģijas patēriņa. Līdz ar to sadales sistēmas pakalpojumu tarifu izmaiņu ietekme uz katru gala lietotāju būs atšķirīga.

SPRK apstiprinātais AS «Sadales tīkls» elektroenerģijas sadales sistēmas pakalpojumu tarifs paredzēts piecu gadu regulācijas periodam (no 2020.gada 1.janvāra līdz 2024.gada 31.decembrim).