Noslēgts līgums par Muzikālā teātra būvprojektu

[ A+ ] /[ A- ]

Ogres Muzikālā teātra būvprojektu paredzēts izstrādāt deviņu mēnešu laikā. Kādreizējo Tautas namu iecerēts pārbūvēt par mūsdienīgu, Muzikālā teātra prasībām atbilstošu ēku, kas spēj uzņemt līdz 750 cilvēku. Teritorijā līdzās teātrim tiks izbūvēts Neatkarības laukums.

«OVV» jau rakstīja, ka pašvaldības jaunizveidotās Kultūras komisijas pārstāvji tikušies ar kultūras ministru Nauri Puntuli, lai pārrunātu Muzikālā teātra projektēšanas un būvniecības virzību. Ministrs paudis atbalstu šā projekta idejai.

Ogres novada Komunikācijas nodaļas vadītājs Nikolajs Sapožņikovs informē, ka pašvaldība pērn decembra otrajā pusē noslēdza līgumu ar SIA «CMB» par būvprojekta «Muzikālais teātris Rīgas ielā 15 Ogrē Ogres novadā» izstrādi un autoruzraudzību. Galvenā arhitekte ir Zane Koroļa. Līguma summa ir 288 tūkstoši eiro (bez PVN), no tiem gandrīz 264 tūkstoši atvēlēti būvprojekta izstrādei, bet 24 tūkstoši ieplānoti autoruzraudzībai. «Šā gada 4. janvārī notika pirmā kopsapulce, kuras laikā apsekota kādreizējā Ogres Tautas nama ēka un teritorijas, kur plānots izveidot Neatkarības laukumu – izbūvējot multifunkcionālu laukumu, kas ietver arī inženierbūvi – digitālu strūklaku ansamblī, kas ataino Latvijas neatkarības atjaunošanas nozīmīgākos etapus no 1918. gada līdz mūsdienām. Lai veiktu kvalitatīvu būvprojekta izstrādi, ar pašvaldības pārstāvjiem pārrunāti arī tehniskajā specifikācijā norādītie darba uzdevumi,» stāsta N. Sapožņikovs.

Būvprojektu paredzēts izstrādāt esošai ēkai Ogrē, Brīvības ielā 15, piešķirot būvei laikmetīgu kultūras pakalpojuma funkciju, kas atbilst mūsdienu Muzikālā teātra tehniskajām prasībām. Latvijā nav otra šāda teātra, un tā izbūve atbilst Ogres novada Attīstības programmas Investīciju plānā paredzētajam, proti, bijušo Ogres Tautas nama ēku pielāgot Operetes teātra vajadzībām, kā arī veikt pieguļošās teritorijas, tajā skaitā Neatkarības laukuma, labiekārtošanu, uzsverot vēsturiskās pilsētvides identitāti un vienlaikus saglabājot vēsturiskās ēkas vērtību.

Bijušo Ogres Tautas namu 20. gadsimta 20. gados uzbūvēja par tautas saziedotajiem līdzekļiem un 20. gadsimta 80. gados, Atmodas laikā, virs Ogres Tautas nama uzvilka sarkanbaltsarkano karogu. Saskaņā ar Ogres novada Telpisko plānojumu Ogres Tautas nama ēka ir vēsturiski aizsargājama, proti, minētajā plānojumā noteikts, ka ēka, kas vecāka par 50 gadiem, ja tajā nav veiktas pārbūves, kas likvidējušas tās sākotnējo ārējo veidolu, nav kultūras piemineklis, bet veido Ogres novada vides savdabību. Šādām ēkām ar Ogres novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem piešķirts (noteikts) aizsargājamas vēsturiskas ēkas statuss.