Noteikts bijušās sanatorijas «Ogre» telpu nomas izcenojums

[ A+ ] /[ A- ]

Noteikts bijušās sanatorijas «Ogre» telpu nomas izcenojums

Marta Poga

Ogres novada domes pagājušā gada 16.decembra sēdē deputāti apstiprināja pašvaldībai piederošās ēkas Ogrē, Gaismas prospektā 2/6, kas vairāk pazīstama kā sanatorija «Ogre», telpu nomas maksas pakalpojuma izcenojumu.

«OVV» jau rakstīja, ka šo ēku Ogres novada pašvaldība savā īpašumā no Veselības ministrijas ieguva, pamatojoties uz Ministru kabineta 2015.gada 24.novembra rīkojumu. 2017.gadā ar pašvaldības domes lēmumu ir apstiprināta ēkas ilgtermiņa darbības stratēģija 2017. – 2037.gadam, kas nosaka tās darbības mērķus, funkcijas un uzdevumus, tai skaitā paredzot salonmūzikas zāles izveidi sanatorijā un tās izmantošanu dažādu augstvērtīgu kultūras, izglītības un citu pasākumu norisei, kā arī laulību ceremoniju organizēšanai.

Ir veikti ēkas pirmie renovācijas darbi, lai ēku saglabātu un atklātu latviešu gleznotāja un lietišķās mākslas meistara Anša Cīruļa sienas gleznojumus, tai skaitā ir pilnībā izremontēta un izveidota salonmūzikas zāle, veranda un sānu ieeja ēkā, ievērojot arī vides pieejamības nosacījumus.

Pašvaldības pārstāvji norāda, ka šobrīd vērojama liela interese par atjaunotās zāles izmantošanas iespējām. Nolūkā veicināt Ogres pilsētā pieejamo pakalpojumu daudzveidību, popularizēt Ogres novadu un gūt papildu finanšu līdzekļus ēkas turpmākai attīstībai ir pieņemts domes lēmums par nomas maksas izcenojumu bijušās sanatorijas ēkas salonmūzikas zālei (ar tiesībām izmantot verandu, labierīcības un zālei līdzās esošās palīgtelpas), nosakot to 500 eiro apmērā (bez PVN) par vienu dienu. Tehniskā aprīkojuma izmantošana nav iekļauta minētajā nomas maksā.

Tā ka telpas, kas nepieciešamas pilnvērtīga pakalpojuma nodrošināšanai (garderobe, labierīcības, banketu zāle, u.c.), ir daļēji renovētas, šobrīd tiek noteikta samazināta telpu nomas maksa, ar iespēju to pārskatīt atbilstoši ēkā veiktajiem ieguldījumiem un pakalpojuma klāsta paplašinājumam.

Kā salonmūzikas zāles nomas mērķis tiek noteikta kultūras, sociālās aizsardzības, izglītības, zinātnes, sporta un vides aizsardzības pasākumu funkciju nodrošināšana un laulību ceremoniju organizēšana, ievērojot nosacījumu, ka nomas objekts netiek izmantots saimnieciskajai darbībai.

Laikrakstu “Ogres Vēstis Visiem” pērciet preses tirdzniecības vietās vai abonējiet! Pasūtot “OVV” kopā ar “Laimīgo Programmu” – izdevīgāk!