Novadi sadarbosies izglītības, sporta un kultūras jomā

[ A+ ] /[ A- ]

Vakar, 13.janvārī, Ogres novada domes Sociālo jautājumu komitejas sēdē tika atbalstīts lēmumprojekts slēgt vienošanos ar Ikšķiles, Ķeguma un Lielvārdes novadu pašvaldībām par sadarbību izglītības, sporta un kultūras jomā.

Tā audzēkņiem palīdzēs mācību priekšmetu olimpiāžu un sporta sacensību pieejamībā, papildu zināšanu un prasmju ieguvē, radošo un fizisko spēju attīstīšanā; pedagogiem un izglītības speciālistiem – kvalitatīva metodiskā darba nodrošināšanā un racionālā resursu izmantošanā; iedzīvotājiem – sporta sacensību pieejamībā. Kopus spēkiem būs vieglāk sagatavot amatiermākslas kolektīvus Vispārējiem 2013.gada Dziesmu un deju svētkiem.

Galīgais lēmums tiks pieņemts nākamās ceturtdienas domes sēdē.