Ogrē, Blaumaņa ielā, pabeigti pārbūves darbi

[ A+ ] /[ A- ]

Ogrē, Blaumaņa ielā, pabeigti pārbūves darbi

Marta Poga

22.jūnijā tika parakstīts akts par Blaumaņa ielas, Ogrē, pārbūves darbu pabeigšanu.

Akta parakstīšanas dienā konstatēti atsevišķi sīki defekti, kurus būvuzņēmējs apņēmies novērst un, kā informē Ogres novada pašvaldības Centrālās administrācijas Infrastruktūras veicināšanas nodaļas galvenais speciālists ielu infrastruktūras jomā Ritvars Ozols, visi defekti ir novērsti un šobrīd tiek gatavoti nepieciešamie dokumenti objekta nodošanai ekspluatācijā.

Blaumaņa ielas pārbūves darbus veica būvuzņēmējs SIA «STRABAG» saskaņā ar noslēgto līgumu par Blaumaņa ielas pārbūves būvprojekta izstrādi, būvniecību un autoruzraudzību. Objekta būvuzraudzību veica SIA «Lakalme».

Blaumaņa ielas pārbūves projekta ietvaros veikta ielas braucamās daļas pārbūve, ieklājot bruģakmeni, nobrauktuvju izbūve uz pieguļošajiem īpašumiem, slēgtas lietus ūdens atvades un drenāžas izbūve, kā arī apgaismojuma pārbūve.

Blaumaņa ielas pārbūves projekta kopējās izmaksas ir 268 212 eiro bez PVN, no tām SIA «STRABAG» līguma summa par pārbūves būvprojekta izstrādi, ielas pārbūvi un autoruzraudzību ir 258 967 eiro bez PVN un attiecīgi SIA «Lakalme» būvuzraudzības izmaksas veido 9245 eiro bez PVN.

 

Laikrakstu “Ogres Vēstis Visiem” pērciet preses tirdzniecības vietās vai abonējiet! Pasūtot “OVV” kopā ar “Laimīgo Programmu” – izdevīgāk!