Ogre gatava pārņemt ledus halli, bet gaida citu pašvaldību lēmumus

[ A+ ] /[ A- ]

Vakar, 20. maijā, Ogres novada domes sēdē deputāti nolēma SIA «Vidzemes ledus» piederošo ledus halles iegādāties pašvaldības īpašumā. Tagad jāgaida kaimiņu novadu – Ikšķiles, Ķeguma un Lielvārdes – deputātu lēmumi.

Kā jau informēts agrāk, šā gada janvārī novada pašvaldība saņēma SIA «Vidzemes ledus» piedāvājumu pārņemt savā īpašumā ledus halli, kas atrodas Ikšķiles novada teritorijā pie pašas robežas ar Ogres pilsētu.

14. janvārī ar domes priekšsēdētāja Edvīna Bartkeviča rīkojumu tika izveidota darba grupa SIA «Vidzemes ledus» priekšlikuma izvērtēšanai un aprēķinu veikšanai, lai pēc tam dome varētu lemtu par iespējamo halles iegādi.

Darba grupa darbojas šādā sastāvā: Ogres novada pašvaldības priekšsēdētāja vietnieks tautsaimniecības jautājumos Egils Helmanis, domes deputāts, tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs Andrejs Ceplītis, novada pašvaldības jurists Ēriks Ancāns, būvvaldes teritorijas plānotājs Uldis Apinis, pieaicināta auditore Dzintra Zolte. Darba grupas sēdēs tika uzaicināti piedalīties Ikšķiles, Ķeguma un Lielvārdes novada pašvaldības pārstāvji.

Darba grupa, pamatojoties uz neatkarīgu sertificētu vērtētāju veikto ledus halles novērtējumu, ir atzinusi, ka būtu lietderīgi šo sporta objektu iegādāties pašvaldības īpašumā par Ls 1 250 000.

«Vajadzīgs labs menedžments un visu ledus hallē iespējamo pakalpojumu izmantošana. Pēdējos gados SIA «Vidzemes ledus» halle netika mērķtiecīgi un lietderīgi apsaimniekota. Pelnīt nevar, bet sevi atpelnīt un nodrošināt savus darbību ledus halle noteikti var,” atzīst darba grupas locekle, auditore Dzintra Zolte.

Pirms nedēļas finanšu komitejas sēdē ogrēnietis, pensionēts ekonomists Imants Kairis aicināja deputātus atbalstīt halles pārņemšanu pašvaldības īpašumā. «Uzskatu, ka būtu grēks pašvaldībai neiegādāties tik svarīgu objektu par tik zemu cenu,» sacīja I.Kairis, uzsverot, ka sporta būves taču domāts jaunatnei, viņu attīstībai, un atgādinot, ka pašreizējā krīze taču neesot mūžīga. Arī Kaira kungs atzīst, ka, prasmīgi saimniekojot, halle var rentabli darboties.

Deputāti vienbalsīgi nolēma piekrist SIA «Vidzemes ledus» piederošā ledus halles objekta – divstāvu ledus halles (sporta ēkas) ar kopējo platību 5163,80m2, komplektā ar tajā esošo funkcionālo aprīkojumu, inventāru, citu kustamo mantu un hallei pieguļošā zemesgabala 19337m2 platībā ar uz tā esošām citām būvēm, aprīkojumu (maksas autostāvvieta ar apsardzes ēku) – pirkumam, pārņemot SIA «Vidzemes ledus» kredītsaistības par Ls 1 250 000 kopīpašumā ar Ikšķiles, Ķeguma un Lielvārdes novadu pašvaldībām, ievērojot nosacījumu, ka katras pašvaldības ieguldījuma daļa objekta pirkumā un apsaimniekošanā (uzturēšanā) tiek noteikta proporcionāli iedzīvotāju skaitam konkrētajā novadā*.

Tagad savus lēmumus ir aicinātas pieņemt arī Ikškiles, Ķeguma un Lielvārdes pašvaldības.

Kā rīkosies dome, ja kaimiņu pašvaldību lēmums par līdzdalību ledus halles iegādē būs negatīvs?

«Ja pārējās pašvaldības tomēr nolems nepiedalīties ledus halles iegādē, tad mums pie šī jautājuma izskatīšanas būs jāatgriežas vēlreiz un jālemj, ko darīt,» skaidro domes priekšsēdētājs Edvīns Bartkevičs, atzīstot, ka, ņemot vērā hokeja sporta attīstībā jau sasniegto līmeni, pašvaldībām tomēr būtu lietderīgi šo objektu pārņemt un izmantot paredzētajiem mērķiem.

*Informācija par iedzīvotāju skaitu: Ogres novadā – 39 105, Ikšķiles novadā – 8 345, Lielvārdes novadā – 11 474, Ķeguma novadā – 6 386.