Ogrē plāno Birzgales un Skolas ielas pārbūvi, kā arī iekārtā gājēju tilta pār Ogres upi būvniecību

[ A+ ] /[ A- ]

Dzintras Dzenes foto Jau šogad Skolas ielu Ogrē un dzelzceļa stacijas laukumu gaida pārvērtības.

Ogrē plāno Birzgales un Skolas ielas pārbūvi, kā arī iekārtā gājēju tilta pār Ogres upi būvniecību

Dzintra Dzene

Ogres novada domes 14.maija sēdē deputāti nolēma slēgt līgumus ar atklātos konkursos izraudzītajiem pretendentiem par trīs nozīmīgu infrastruktūras projektu īstenošanu Ogrē – Birzgales un Skolas ielas pārbūvi, kā arī iekārtā gājēju tilta pār Ogres upi būvniecību. Paredzēts, ka būvniecība jāīsteno gada laikā kopš līgumu noslēgšanas.

«OVV» jau rakstīja, ka Skolas ielas pārbūvei nepieciešamā līdzfinansējuma piesaistes nolūkā šī gada 28.februārī pašvaldība iesniedza Centrālajai finanšu un līgumu aģentūrai projekta iesniegumu par Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) līdzfinansējumu projekta īstenošanai «Uzņēmējdarbības attīstība Ogres stacijas rajonā, pārbūvējot uzņēmējiem svarīgu ielas posmu un laukumu Ogrē».

 

Skolas ielas pārbūve izmaksās vairāk nekā vienu miljonu 300 tūkstošus eiro

Minētā projekta mērķis ir sekmēt komercdarbības attīstību Ogres dzelzceļa stacijas rajonā, pārbūvējot uzņēmējiem svarīgu Skolas ielas posmu no Brīvības ielai līdz Pirts ielai, kā arī paplašinot auto stāvlaukumu pie Ogres dzelzceļa stacijas.

Ogres novada pašvaldības Infrastruktūras veicināšanas nodaļas vadītāja Aija Romanovska informē, kas pašvaldība 20.martā izsludināja atklātu konkursu Skolas ielas pārbūves būvdarbu iepirkumam un saņēma piedāvājumu 12 mēnešu laikā no līguma noslēgšanas brīža veikt minētā Skolas ielas posma pārbūvi atbilstoši SIA «BM Projekts» izstrādātajam būvprojektam. Šī projekta realizācijai pašvaldības 2020.gada budžetā ir paredzēti 1 007 246 eiro ar PVN. Izvērtējot pretendentu iesniegtos piedāvājumus, pašvaldības pastāvīgā iepirkumu komisija kā atbilstošāko atzina SIA «Igate» piedāvājumu par 1 363 776,40 eiro.

 

Neatbilstošs ielu segums kavē attīstību

A.Romanovska norāda, ka saskaņā ar Ogres novada pašvaldības Investīciju plānu (2018. – 2020.g.) katru gadu paredzēts attīstīt Rūpnieku un Loka ielas rajonu, veidojot to kā vietu ar augstu dzīvojamās vides kvalitāti. Šobrīd attīstību kavē prasībām neatbilstoša ielu seguma kvalitāte, ielu tīklu negatīvi iespaido intensīvā autotransporta plūsma, ielās ar grants vai grunts segumu sausā laikā lielas problēmas rada putekļi, ievērojami pazeminot iedzīvotāju dzīves vidi kvalitāti. Šī rajona teritorijā asfalta vai bruģa seguma apjoms ir neliels, un ir nepieciešams turpināt darbu pie tā palielināšanas. Pieaugot iedzīvotāju skaitam, kā arī turpinoties autotransporta satiksmes plūsmas pieaugumam, minētā faktora ierobežojošais raksturs tikai pieaugs. Saskaņā ar plānu šogad paredzēts uzsākt Birzgales ielas pārbūvi. Projekta «Birzgales ielas pārbūve» būvdarbu iepirkumam šī gada 14.februārī pašvaldība izsludināja atklātu konkursu, kura ietvaros saņemts piedāvājums 12 mēnešu laikā veikt Birzgales ielas pārbūvi posmā no Loka ielas līdz Kadiķu ielai atbilstoši SIA «Projekts EAE» izstrādātajam būvprojektam. Pašvaldības 2020.gada budžetā tika paredzēts 305 734 eiro šī projekta daļējai realizācijai, bet saskaņā ar būvprojekta ekonomisko sadaļu kopējā plānotā līgumcena ar PVN vidējā termiņā, ieskaitot 2021.gadu, ir 597 543,39 eiro. Izvērtējot pretendentu iesniegtos piedāvājumus, pašvaldības pastāvīgā iepirkumu komisija par atbilstošāko atzina SIA «ASFALTBŪVE» piedāvājumu par 551 100,95 eiro.

Saskaņā ar Investīciju plānu 2020.gadā plānota Birzgales ielas pārbūve, savukārt nākamajos divos gados paredzēts veikt Kadiķu, Egļu un Poruka ielas pārbūvi.

 

Iekārtā gājēju tilta būvniecību pār Ogres upi uzsāks jau šogad

Projekta «Iekārtā gājēju tilta pār Ogres upi būvniecība» būvdarbu iepirkumam šī gada 21.februārī pašvaldība izsludināja atklātu konkursu – tā ietvaros tika saņemts piedāvājums veikt iekārtā tilta būvniecību pār Ogres upi atbilstoši SIA «BT Projekts» izstrādātajam būvprojektam. Pašvaldība šī projekta realizācijas uzsākšanai 2020.gada budžetā paredzējusi 578 777 eiro. Saskaņā ar būvprojekta ekonomisko sadaļu kopējā plānotā līgumcena ar PVN vidējā termiņā, 2021.gadu ieskaitot, ir 1 157 494,47 eiro. Izvērtējot atklāta konkursa rezultātus, pašvaldības pastāvīgā iepirkumu komisija par atbilstošāko atzina SIA «Būvinženieris» iesniegto piedāvājumu par 1 309 310,75 eiro.

Saistībā ar iekārtā gājēju tilta pār Ogres upi būvniecību kā svarīgs faktors ir tas, ka ziemas periodā tiks ievērots tehnoloģiskais pārtraukums, līdz ar to atklātā konkursa nosacījumos izvirzītās prasības būvniecību veikt noteiktajā termiņā tiks izpildītas.

 

Visi trīs projekti pašvaldībai ir vienlīdz svarīgi

Ogres novada domes priekšsēdētājs Egils Helmanis norāda, ka visi trīs iepriekš minētie ir pašvaldībai būtiski projekti. «Mēs jau iepriekš vairākas reizes esam lēmuši un apstiprinājuši plānu, kuras ielas bruģēsim Kartonfabrikas rajonā. Tās būs centrālās ielas. Jau esam realizējuši Amatnieku un Rūpnieku ielas pārbūvi, tagad kārta Birzgales ielai. Lēnām, soli pa solim virzāmies uz priekšu, jo Ogrē šis faktiski ir vienīgais rajons, kur centrālās ielas nav ar stingro segumu. Kas attiecas uz gājēju tilta izbūvi, realizējot šo projektu, veidosies pastaigu loks – Ogres upi var šķērsot pa Loka tiltu, tad virzīties pa Čakstes prospektu līdz Lašupēm un atnākt atpakaļ pa jauno tiltu. Celiņi tiks noasfaltēti, lai varētu gan skrituļot, gan pārvietoties ar riteni. Kopējam pilsētas tēlam un veidolam tas būs labs risinājums. Un otrs būtisks aspekts ir tas, ka Lašupēs nav neviena veikala. Pārejot pār gājēju tiltu, iedzīvotājiem būs iespēja nokļūt Rībelītes apkātnē, kur ir veikals. Protams, gana nozīmīgs ir arī Skolas ielas projekts – šis ir rajons, kas varbūt nedaudz bija aizmirsts, bet tagad tas tiks labots. Turklāt Skolas ielā tiks izveidots liels auto stāvlaukums, jo uzņēmēji, kas darbojas šajā ielā, lielākoties nav izveidojuši stāvlaukumus par saviem līdzekļiem. Daudzi arī brauc uz darbu Rīgā, un viņiem nav kur novietot automašīnas dzelzceļa stacijas tuvumā, minētais laukums palīdzētu atrisināt arī šo problēmu,» saka E.Helmanis.

A.Romanovska norāda, ka iepriekš minēto projektu realizācijai nepieciešamās summas pārsniedz šogad apstiprinātā budžetā paredzētā finansējuma apjomu vairāk kā par 10 procentiem. Pašvaldības speciālisti izvērtējuši, ka objektīvu iemeslu dēļ nav lietderīgi veikt atkārtotus publiskos iepirkumus, tāpēc dome, atbilstoši normatīvo aktu prasībām nolēma deleģēt domes priekšsēdētāja vietnieku Gintu Sīviņu pašvaldības vārdā parakstīt līgumus ar izpildītājiem par Birzgales ielas pārbūvi, iekārtā gājēju tilta pār Ogres upi būvniecību un Skolas ielas pārbūvi.

Laikrakstu “Ogres Vēstis Visiem” pērciet preses tirdzniecības vietās vai abonējiet!

Pasūtot “OVV” kopā ar “Laimīgo Programmu” – izdevīgāk!