Ogrē un Ciemupē kūlas dedzināšanas sezona jau sākusies

[ A+ ] /[ A- ]

Lai gan vietām laukus un pļavas vēl klāj sniegs, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (VUGD) darbinieki šogad dzēsuši jau 56 kūlas ugunsgrēkus. Diemžēl kūlas dedzināšanas sezona jau «atklāta» arī Ogres apkārtnē.

11.marta pievakarē kūla 100 kvadrātmetru platībā dega pretim kādām mājām Ciemupē, bet pēc neilga brīža VUGD brigādei bija jādodas uz Ogri, kur kūla 10 kvadrātmetru platībā dega Rīgas ielā, pretim 19.namam. Abos gadījumos uzsākta administratīvā lietvedība.

VUGD darbinieki atgādina, ka kūlas dedzināšana ir aizliegta un tā var apdraudēt cilvēku īpašumu, veselību un dzīvību, kā arī tā rada būtisku kaitējumu dabai. Pērn Latvijā kopumā reģistrēti 2786 kūlas ugunsgrēki. Kūlas degšanas rezultātā nodega 33 ēkas, četras automašīnas un cieta trīs cilvēki. Kopumā pagājušajā gadā kūlas dedzināšanas dēļ izdega 3256 hektāri Latvijas teritorijas.

Ministru kabineta (MK) 2004.gada 17.februāra noteikumos Nr.82 «Ugunsdrošības noteikumi» teikts, ka ikvienas personas pienākums ir nepieļaut ugunsgrēka izcelšanos vai darbības, kas var novest pie ugunsgrēka. Tas nozīmē, ka, lai pavasarī neveidotos kūla, iedzīvotājiem un pašvaldībām savi īpašumi bija jāsakopj jau rudenī – jānopļauj zāle un jānovāc atkritumi.

Ja šie MK noteikumi pārkāpti, tiek uzsākta administratīvā lietvedība saskaņā ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksu (LAPK). Normatīvajos aktos, atbilstoši LAPK 179.panta ceturtajai daļai par kūlas dedzināšanu paredzēts naudas sods fiziskajām personām 280 līdz 700 eiro apmērā, bet atbilstoši LAPK 51.panta otrajai daļai par zemes apsaimniekošanas pasākumu neizpildīšanu un zāles nepļaušanu, lai novērstu kūlas veidošanos, fiziskajām personām var uzlikt naudas sodu no 140 līdz 700 eiro, bet juridiskajām personām – no 700 līdz 2900 eiro. Saskaņā ar MK noteikumu «Ugunsdrošības noteikumi» 21.punktu, zemes īpašniekiem (valdītājiem) jāveic nepieciešamie pasākumi, lai objekta teritorijā nenotiktu kūlas dedzināšana. Par šīs prasības pārkāpšanu, atbilstoši LAPK 179.panta pirmajai daļai, VUGD uzliek naudas sodu fiziskajām personām no 30 līdz 280 eiro, bet juridiskai personai – no 280 līdz 1400 eiro. Jāpiebilst, ka VUGD arī sadarbojas ar Lauku atbalsta dienestu, kuram sniedz informāciju par kūlas degšanas vietām. Ja ir degusi kūla, zemes īpašniekiem tiek samazināts Eiropas Savienības platību maksājums.

Dzintra Dzene