Ogrē un Ogresgala pagastā līdz gada nogalei aicina reģistrēt decentralizētās kanalizācijas sistēmas

[ A+ ] /[ A- ]

Dzintras Dzenes foto Ogres novada P/A«Ogres komunikācijas» Administratīvās nodaļas vadītāja Ilze Kalniņa norāda, ka visaktuālākā anketu aizpildīšana ir attiecībā uz īpašumiem, kas būvēti senākos laikos.

Ogrē un Ogresgala pagastā līdz gada nogalei aicina reģistrēt decentralizētās kanalizācijas sistēmas

Dzintra Dzene

Rūpējoties par gruntsūdeņu tīrību un ievērojot jaunās normatīvo aktu prasības, Ogres novada pašvaldības aģentūras «Ogres komunikācijas» darbinieki aicina Ogres pilsētas un Ogresgala pagasta iedzīvotājus un uzņēmumus reģistrēt savas decentralizētās kanalizācijas sistēmas – septiķus, bioloģiskās attīrīšanas iekārtas, notekūdeņu krājbedres un sausās tualetes. Noteikumi neattiecas vienīgi uz lauku teritorijām, tostarp viensētām.

Šo kārtību nosaka Ogres novada pašvaldības 20.maijā apstiprinātie saistošie noteikumi par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību Ogres novada pašvaldībā, kas izstrādāti, pamatojoties uz Ūdenssaimniecības pakalpojuma likumu un Ministru kabineta noteikumiem par decentralizēto kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanu un reģistrēšanu, lai mazinātu vides un lokālo ūdens ņemšanas vietu piesārņojuma risku.

Anketas jāiesniedz līdz 31.decembrim

Ogres novada P/A«Ogres komunikācijas» Administratīvās nodaļas vadītāja Ilze Kalniņa skaidro, ka pirmajā posmā, kas ilgs līdz šā gada 31.decembrim, Ogres pilsētas un Ogresgala pagasta administratīvajā teritorijā esošo nekustamo īpašumu īpašniekiem vai likumīgajiem valdītājiem ir pienākums sniegt ziņas par mājsaimniecībā esošo mājokļa decentralizēto kanalizācijas sistēmu, iesniedzot P/A «Ogres komunikācijas» aizpildītu anketu, kurā norādītas ziņas par mājsaimniecībā deklarētajām un faktiski dzīvojošajām personām, krājtvertnes tilpumu, veidu, aptuveno vai faktisko ūdens patēriņu, ja ir skaitītājs, pašreizējo krājtvertnes izvešanas biežumu utt. Ja arī nekustamā īpašumā ir tikai tualete, nekustamais īpašums ir kanalizācijas notekūdeņu rašanās avots, un uz tā īpašnieku attiecas jaunie saistošie noteikumi, Anketa būs atrodama Ogres novada pašvaldības mājas lapā www.ogresnovads.lv, sadaļā P/A «Ogres komunikācijas». Beidzoties ārkārtējai situācijai, anketu varēs saņemt un aizpildīt arī P/A «Ogres komunikācijas» birojā. Aizpildīto anketu jau tagad var iesniegt elektroniski, nosūtīt pa pastu vai iemest P/A «Ogres komunikācija» pastkastītē Ogrē, Akmeņu ielā 43 vai Mālkalnes prospektā 3.

Iedzīvotājiem par asenizācijas pakalpojumu jāsaņem un jāglabā maksājuma apliecinājumi (čeki, kvītis u.c.), kas pēc pieprasījuma jāuzrāda P/A «Ogres komunikācijas» darbiniekiem.

Aprēķinās un izsūtīs paziņojumus par krājtvertnes izvešanas biežumu

I.Kalniņa norāda, ka visaktuālākā anketu aizpildīšana ir attiecībā uz īpašumiem, kas būvēti senākos laikos, jo jaunajos projektos, nododot tos ekspluatācijā, krājtvertnēm ir jāatbilst noteiktām būvniecības normām un standartiem.

Aģentūras darbinieki izvērtēs anketas un atkarībā no krājtvertnes tilpuma, veida un iedzīvotāju skaita noteiks notekūdeņu izvešanas biežumu gadā. Ja lokālā ūdens iegūšanas sistēma ir aprīkota ar lietošanai derīga ūdens patēriņa mērītāju, novadīto notekūdeņu daudzumu noteiks pēc faktiski patērētā ūdens daudzuma. Ja ūdens patēriņa mērītājs nav uzlikts, to noteiks pēc īpašnieka vai valdītāja nekustamajā īpašumā deklarēto vai faktiski dzīvojošo iedzīvotāju skaita, pieņemot, ka vienas personas ūdens patēriņš ir 1,5 kubikmetri mēnesī. Nekustamo īpašumu īpašniekiem tiks izsūtīts paziņojums par aprēķināto krājbedres izvešanu biežumu.

«Ja pēc anketas aizpildīšanas un iesniegšanas situācija ir mainījusies, piemēram, kāda persona mājsaimniecībā vairs nedzīvo, īpašnieki uz ilgāku laiku devušies projām, vai arī cilvēki ir taupīgi un nepatērē aprēķināto ūdens daudzumu, jāraksta iesniegums P/A «Ogres komunikācijas». Neskaidrību vai domstarpību gadījumā katra situācija tiks pārrunāta individuāli un rasts attiecīgs risinājums. Mēs ļoti labi saprotam, ka tas daudziem būs sāpīgs jautājums, it īpaši senāk celtu māju saimniekiem. Arī mums darbs ar decentralizētajām kanalizācijas sistēmām ir jauns, tāpēc kopīgi ar iedzīvotājiem meklēsim veidus, kā šo sistēmu pakāpeniski sakārtot. Ja līdz gada beigām īpašnieks nebūs aizpildījis un iesniedzis anketu, mēs centīsimies ar viņu sazināties,» norāda I.Kalniņa.

Raksta turpinājumā par termiņiem krājbedru sakārtošanai, par to, kādu asenizatoru pakalpojumus drīkstēs izmantot, kā arī par sodiem u.c.

Laikrakstu “Ogres Vēstis Visiem” pērciet preses tirdzniecības vietās vai abonējiet!

Pasūtot “OVV” kopā ar “Laimīgo Programmu” – izdevīgāk!