Ogrē uzsākta apkures sezona

[ A+ ] /[ A- ]

SIA «Ogres Namsaimnieks» darbinieki informē, ka, ņemot vērā laika apstākļus, pirmdien, 23.septembrī, uzsākta apkures pieslēgšana visām SIA «Ogres Namsaimnieks» pārvaldīšanā esošajām daudzdzīvokļu dzīvojamajām mājām.

SIA «Ogres Namsaimnieks» valdes loceklis Kaspars Grīnbergs norāda, ka tradicionāli apkures sezona tiek uzsākta oktobra vidū, kad strauji krītas diennakts vidējā gaisa temperatūra un trīs diennaktis pēc kārtas vidējā āra gaisa temperatūra nepārsniedz + 8 grādus. Apkuri iespējams uzsākt arī ātrāk, saņemot mājas pilnvarotās vai kontaktpersonas iesniegumu ar apliecinājumu, ka vairākums dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku ir izteikuši vēlmi par apkures pieslēgšanu.

Šoruden, ņemot vērā šā brīža laika apstākļus, lai nodrošinātu komfortablu atrašanos mājokļos, pieņemts lēmums par apkures pieslēgšanu visām SIA «Ogres Namsaimnieks» pārvaldīšanā esošajām daudzdzīvokļu dzīvojamajām mājām jau no 23.septembra.

Mājas tiek apkurinātas automātiskā režīmā. Kad āra gaisa temperatūra sasniedz un pārsniedz + 12 grādus, siltummezgls vairs nenodrošina siltuma padevi. Attiecīgi šajā periodā par apkuri nav jāmaksā. Kad vakaros temperatūra nokrīt zem + 12 grādiem, apkure atjaunojas. Uzskaite par to, kad tiek padota un kad atslēgta apkure, notiek automātiski. Tādā veidā daudzdzīvokļu namos arī apkures sezonas sākumā, kad āra gaisa temperatūra ir svārstīga, tiek nodrošināts minimālais komforta līmenis un jāmaksā ir tikai par to siltumu, kas reāli tiek padots.

Uzsākot apkures pieslēgšanu, nepieciešamības gadījumā SIA «Ogres Namsaimnieks» Avārijas dienesta darbinieki veiks apkures sistēmas atgaisošanu.

Jautājumu un neskaidrību gadījumā par apkures pieslēgšanu jāsazinās ar SIA «Ogres Namsaimnieks» Klientu apkalpošanas nodaļas darbiniekiem, zvanot pa tālruni 65049114 vai rakstot uz e – pastu: info@ogresnamsaimnieks.lv.

Dzintra Dzene