Ogrē, Zilokalnu prospektā, dzīvojusī Elvīra Bramberga (1902–1979)

[ A+ ] /[ A- ]

Ogres novada personības

Ogrē, Zilokalnu prospektā, dzīvojusī Elvīra Bramberga (1902–1979)

Publicēšanai sagatavojis Ogres Vēstures un mākslas muzeja kolektīvs

 

Cik daudz un ko mēs zinām par šo brīnišķo skatuves mākslinieci? Lai kļūtu informācijas bagātāki, piedāvājam šo ieskatu Elvīras Brambergas dzīvē.

Elvīra Bramberga dzimusi 1902.gada 22.maijā strādnieku ģimenē Rīgā, Torņakalnā. Tēvs pārvaldījis krievu un vācu valodu un šajās valodās sarunājies ar mazo Elvīru. Diemžēl Brambergu ģimenē nav valdījusi saskaņa, un nākamās aktrises vecāki šķīrušies Pirmā pasaules kara laikā. Elvīra dzīvojusi pie mātes Johannas, tēvu redzējusi maz, tomēr viņam bijusi liela ietekme uz topošās aktrises garīgo attīstību. Tēvs pratis krievu un vācu valodu, bija grāmatnieks, taču ne visai veiksmīgs. Jāpiebilst, ka aktrises tēvs mira 1931.gadā, tā arī neredzējis savu meitu uz skatuves. E.Brambergas māte bija mežsarga meita, ļoti mīlēja dabu, un šo īpašību pārmantoja arī Elvīra. Māte gan neatbalstīja meitas interesi par teātri. Arī tad, kad E.Bramberga jau bija kļuvusi par ievērojamu aktrisi, māte izvairījusies apmeklēt izrādes, kurās viņa spēlēja.

 

Elvīru pamana režisore Anna Lācis

E.Bramberga kopā ar jaunāko brāli Teodoru mācības sāka Torņakalna Izglītības biedrības proģimnāzijā, kur viņas pirmā latviešu valodas un literatūras skolotāja bija kādreizējā Torņakalna Palīdzības biedrības teātra aktrise. Šajās stundās, deklamējot dzeju un iesaistoties uzvedumos, E.Bramberga saskārās ar pirmajiem skatuviskajiem uzdevumiem. Kādos bērnu svētkos Saules dārzā daiļlasīšanas teltī Elvīra deklamēja Aspazijas dzejoli. Tur viņu noklausījās aktrise Biruta Skujeniece un režisore Anna Lācis, kura ieteica Elvīrai mācīties par aktrisi.

Pirmā pasaules kara laikā E.Brambergas māte ar bērniem devās bēgļu gaitās uz Orlu, kur strādāja šūšanas darbnīcā. Šajā pilsētā Elvīra atkal sastapās ar Annu Lācis, kura vadīja Orlas latviešu bērnu pašdarbības pulciņu. Tajā aktīvi iesaistījās arī Elvīra. Paralēli mājas darbiem, mācībām, dalībai pulciņā viņa dziedāja korī un sāka apmeklēt mākslas studiju, kur apguva mūzikas un dejas pamatus. Kara pēdējos gados Orlā izveidojās latviešu bēgļu pašdarbības teātris, kur spēlēja arī E.Bramberga.

 

Raksta turpmākie apakšvirsraksti:

* Bēgļu gaitās reprezentē latvju tautu;

* Atgriezusies Rīgā, nonāk Dailes teātrī;

* Zvaigžņu stunda – dziesmu spēlēs;

* Kopā ar Pāvilu Rozīti – uz Ogri;

* Cietumā un Salaspils koncentrācijas nometnē;

* Jauno Dailes teātri sagaida, bet Zelta kāzas – nē.

 

Visu rakstu lasiet 21.maija „OVV”.

Laikrakstu “Ogres Vēstis Visiem” pērciet preses tirdzniecības vietās vai abonējiet! Pasūtot “OVV” kopā ar “Laimīgo Programmu” – izdevīgāk!