Ogres Baltai skolai un Ikšķiles Brīvai skolai – pašvaldības līdzfinansējums interešu izglītības programmu īstenošanai

[ A+ ] /[ A- ]

Ogres Baltai skolai un Ikšķiles Brīvai skolai – pašvaldības līdzfinansējums interešu izglītības programmu īstenošanai

Marta Poga

Ogres novada pašvaldības domes sēdē 11.novembrī deputāti lēma par pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu interešu izglītības programmu īstenošanai Ogres novadā reģistrētajās privātajās izglītības iestādēs, atbalstot minētās mācību iestādes līdz šā gada izskaņai.

Ogres novada pašvaldībā tika saņemti iesniegumi no divām privātajām pamatskolām – Ikšķiles Brīvās skolas un Ogres Baltās skolas – ar lūgumu piešķirt finansējumu pedagogu darba algām un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām vairāku interešu izglītības programmu īstenošanai.

2021.gada 26.augustā pašvaldības domes sēdē tika apstiprināti iekšējie noteikumi, kas nosaka Ogres novada pašvaldības izglītības iestāžu interešu izglītības programmu izvērtēšanas un finansēšanas kārtību. Līdz šā gada beigām tiks izstrādāti saistošie noteikumi, kas noteikts vienotu kārtību, kādā pašvaldība sniedz atbalstu fiziskām un juridiskām personām, tai skaitā privātajām izglītības iestādēm interešu izglītības programmu īstenošanai Ogres novadā.

Sākotnēji privātās izglītības iestādēm sniegta informācija par iespēju ikvienam skolēnam apgūt interešu izglītību ārpus savas izglītības iestādes, izvēloties apmeklēt nodarbības mūzikā, mākslā, sportā pašvaldības profesionālās ievirzes izglītības iestādēs vai piedaloties RTU Bērnu un jauniešu universitātes piedāvātajā interešu izglītības programmā, tomēr, ņemot vērā straujo epidemioloģiskās situācijas pasliktināšanos valstī, kas radījusi būtiskus ierobežojumus interešu izglītības pieejamībai ārpus savas izglītības iestādes, bija nepieciešams rast risinājumu, lai atbalstītu interešu izglītības programmu īstenošanu arī minētajās privātās izglītības iestādēs.

Ikšķiles Brīvā skola lūdza atbalstu piecu interešu izglītības programmu īstenošanai. Četras programmas: «Vācu valoda», «Spāņu valoda», folkloras pulciņš «Brīvie» un «Klusuma stunda» (kopā 10 nodarbības nedēļā). Piemērojot vienotu interešu izglītības programmu īstenošanas finansējuma apmēra aprēķinu pašvaldības un privātajās izglītības iestādēs, minēto četru interešu izglītības programmu īstenošanai nepieciešamais finansējums interešu izglītības pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām ir 401 eiro mēnesī. Ar 2021.gada 1.novembri, uzsākot īstenot vēl vienu interešu izglītības programmu «Kaligrāfija» (četras nodarbības nedēļā), nepieciešamā finansējuma apmērs interešu izglītības pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām ir 561 eiro mēnesī.

Savukārt Ogres Baltā skola īsteno interešu izglītības programmas «Mākslas pietura» (divas nodarbības nedēļā) un «Sporta pietura» (divas nodarbības nedēļā). Nepieciešamā finansējuma apmērs interešu izglītības pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām no 1.novembra ir 160 eiro mēnesī.

Saskaņā ar Ogres novada domes domes lēmumu biedrībai «Ikšķiles Brīvā skola» par interešu izglītības programmu īstenošanu pamatskolā «Ikšķiles Brīvā skola» laika periodā no 2021.gada 1.septembra līdz 31.oktobrim piešķirta 802 eiro kompensācija, kā arī līdzfinansējums 1122 eiro apmērā interešu izglītības programmu īstenošanai no 1.novembra līdz 31.decembrim.

Savukārt sabiedrībai ar ierobežotu atbildību «Pietura ģimenei SIA» piešķirts finansējums 320 eiro apmērā interešu izglītības programmu īstenošanai pamatskolā «Ogres Baltā skola» laika periodam no 1.novembra līdz 31.decembrim.

Laikrakstu “Ogres Vēstis Visiem” pērciet preses tirdzniecības vietās vai abonējiet! Pasūtot “OVV” kopā ar “Laimīgo Programmu” – izdevīgāk!