Ogres bāriņtiesa aicina audžuģimenes

[ A+ ] /[ A- ]

Ogres bāriņtiesa aicina pieteikties cilvēkus, kuri būtu gatavi uz laiku uzņemties rūpes par bērniem, kļūstot par audžuģimeni.

Audžuģimene ir ģimene, kas bārenim vai bez vecāku gādības palikušam bērnam nodrošina aprūpi līdz brīdim, kamēr bērns var atgriezties savā ģimenē vai, ja tas nav iespējams, tiek adoptēts vai viņam nodibināta aizbildnība.

Informē Ogres bāriņtiesas priekšsēdētāja Dace Zariņa: «Lai pretendētu uz audžuģimenes statusu, jābūt vecumā no 25 līdz 60 gadiem. Audžuģimene var būt gan laulātie, gan viena persona. Audžuģimene saņem atlīdzību 80 latus mēnesī, neatkarīgi no audzināšanā nodoto bērnu skaita, kā arī saņem pabalstu bērna uzturam un pabalstu apģērba un mīkstā inventāra iegādei pašvaldības noteiktā apmērā. Protams, audžuģimene vienmēr saņem pašvaldības sociālā darbinieka un bāriņtiesas atbalstu un palīdzību problēmu risināšanā. Tāpat audžuģimene bez maksas noklausās mācību kursu. Kārtējās apmācības sāksies jau septembra otrajā pusē.»

Interesenti tiks gaidīti Ogres bāriņtiesā, Brīvības ielā 33, 213., 214. kabinetā. Tālrunis 65023385.