Ogres centrā veidos pilsētas vēstures dārzu ar krāšņiem rožu stādījumiem

[ A+ ] /[ A- ]

Dzintras Dzenes foto Laukumā Ogrē, Brīvības ielā 3, kur šobrīd ir tikai zaļā zona, veidos pilsētas vēstures dārzu ar krāšņiem rožu stādījumiem.

Ogres centrā veidos pilsētas vēstures dārzu ar krāšņiem rožu stādījumiem

Dzintra Dzene

Ogres novada domes 12.marta ārkārtas sēdē deputāti akceptēja lēmumprojektu par pirmpirkuma tiesību izmantošanu zemesgabala Ogrē, Brīvības ielā 3, iegādei. Šeit plānots izveidot pilsētas vēstures dārzu, nodot to publiskai lietošanai iedzīvotāju vajadzībām. Šajā dārzā paredzēti krāšņi rožu stādījumi, kas bija aizsaulē aizgājušās Ogres Goda pilsones un ilggadējas kultūras darbinieces Rozālijas Galvanovskas sapnis.

Ogres novada pašvaldībā marta sākumā saņemts zemesgabala Ogrē, Brīvības iela 3, pašreizējās īpašnieces iesniegums ar lūgumu pašvaldībai atteikties no pirmpirkuma tiesībām uz minēto nekustamo īpašumu, kuram atrasts pircējs.

Mazliet no vēstures

Savulaik šajā zemes gabalā bija plānots būvēt tirdzniecības un pakalpojumu kompleksu. Lai SIA «Baltic Finanz Invest» varētu realizēt šo ieceri, 2005.gada 7.jūnijā Ogres novada dome pieņēma lēmumu atļaut izstrādāt detālo plānojumu zemes gabaliem Ogrē, Brīvības ielā 1B un 3A. Sabiedriskās apspriešanas laikā vairākums iedzīvotāju iebilda un pat vāca parakstus pret plānoto būvniecību un vēlējās, lai minētajā teritorijā tiktu saglabāti esošie koki un publiski pieejama skvēra zaļā zona. Tika saņemti arī protesti pret iecerēto autostāvvietu ierīkošanu dzīvojamo ēku iekšpagalmā, tuvu bērnu rotaļu laukumam. Tāpat bija iebildumi saistībā ar pilsētas centra vēsturiskās apbūves vides kvalitātes un ekoloģiskās situācijas pasliktināšanos, satiksmes intensitātes palielināšanos tirdzniecības un pakalpojumu kompleksa izbūves un darbības gadījumā.

Diemžēl tolaik iedzīvotāji šajā cīņā zaudēja – tā laika pašvaldības vadība neņēma vērā sabiedriskajā apspriešanā paustos iebildumus. Detālais plānojums zemesgabalos Ogrē, Brīvības ielā 1B un Brīvības ielā 3A (tagad apvienoti vienā zemesgabalā ar adresi Brīvības ielā 3, Ogrē) un tiem pieguļošajos Brīvības ielas un Grīvas prospekta posmos paredzēja šajā teritorijā izvietot tirdzniecības un darījumu ēkas jaunbūvi. Par laimi, dzīve ieviesa savas korekcijas – 2009.gada krīze neļāva uzņēmējiem īstenot ieceri, un ideja par tirdzniecības un pakalpojumu kompleksa būvniecību tā arī netika īstenota.

Ir iespēja labot savulaik pieļautās kļūdas

Pašreizējai Ogres novada pašvaldības domei ir citi plāni, kā šo teritoriju varētu turpmāk izmantot.

Ogres novada domes priekšsēdētājs Egils Helmanis norādīja, ka, lemjot par minētā zemes gabala pirmpirkuma tiesību izmantošanu, pašvaldībai būtu iespēja atjaunot vēsturisko taisnīgumu tiem cilvēkiem, kas vēlējās, lai šajā teritorijā būtu zaļā zona un apstādījumi. «Tā būtu arī iespēja īstenot aizsaulē aizgājušās Ogres Goda pilsones un ilggadējas kultūras darbinieces Rozālijas Galvanovskas sapni šajā pilsētas daļā izveidot rožu dārzu. Tas, lai šajā pilsētas daļā tiktu saglabāta zaļā zona, bija arī mūžībā aizgājušā trenera, arī Ogres Goda pilsoņa Georga Gutpelca sapnis. Uzskatu, ka mums ir pienākums ļaut piepildīt sapņus tiem cilvēkiem, kas veltījuši savu talantu, spēku un veselību ogrēniešu interesēs, lai Ogre dzīvotu ar šo cilvēku atstāto pozitīvo enerģiju. Mums ir iespēja nedaudz pagriest laika ratu atpakaļ un labot kļūdas, kas savulaik tika pieļautas. Nākamajās sēdēs lemsim par finansējuma piešķiršanu šīs zaļās zonas projektēšanas darbiem. Šogad varētu tapt projekts un nākamgad uz Valsts svētkiem, 4.maijā, mēs varētu atklāt šo parku – rožu dārzu un bērnu spēļu laukumu. Pilsēta iegūs vēl vienu jaunu pastaigu vietu, zonu, kur atpūsties un uzkrāt spēkus. Šī ir Ogres vēsturiskās apbūves teritorija un savulaik veidojusies kā aktīvas, radošas un komerciālas darbības vieta.

Tāpat sāktas sarunas par operetes teātra izveidi bijušajā Ogres Tautas nama ēkā. Ja izdosies īstenot arī šo ieceri, mēs visi būsim tikai ieguvēji. Arī Operetes teātra apmeklētāji pēc izrādes varētu apmeklēt jaunizveidoto parku,» norāda E.Helmanis.

Finansējumu zemes iegādei nodrošinās no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem

Izvērtējot nekustamā īpašuma Brīvības ielā 3 atļauto izmantošanu atbilstoši teritorijas plānošanas dokumentiem, izvietojumu un platību, secināms, ka tas ir piemērots Ogres novada Investīciju plānā 2018. – 2020. gadam iekļautās projekta idejas «Pilsētas vēstures dārza izveide» īstenošanai, kā arī atbilst pašvaldības ilgstošas attīstības stratēģijai. Projekta ideja paredz Ogres pilsētas vēsturiskajā centrā izveidot pilsētas vēstures dārzu – ainaviski un bioloģiski augstvērtīgu, pasīvajai rekreācijai piemēroto apstādījumu teritoriju, saglabājot un integrējot jau esošos ainaviski, ekoloģiski, kultūrvēsturiski vērtīgos apstādījumus.

Ogres novada pašvaldības domes ārkārtas sēdē deputāti vienbalsīgi pieņēma lēmumu izmantot minētā zemesgabala pirmpirkuma tiesības par 2020.gada 28.februāra nekustamā īpašuma pirkuma līgumā norādīto pirkuma cenu 22 000 eiro, lai šajā zemesgabalā izveidotu pilsētas vēstures dārzu, nodotu to publiskai lietošanai iedzīvotāju vajadzībām.

Īpašuma atsavināšanai nepieciešamais finansējums tiks nodrošināts no Ogres novada pašvaldības 2020.gada budžetā ieplānotajiem izdevumiem neparedzētiem gadījumiem.

Laikrakstu “Ogres Vēstis Visiem” pērciet preses tirdzniecības vietās vai abonējiet!
Pasūtot “OVV” kopā ar “Laimīgo Programmu” – izdevīgāk!