Ogres Centrālās bibliotēkas būvniecība – tas ir tālredzīgs skats nākotnē

[ A+ ] /[ A- ]

Foto no Ogres novada pašvaldības arhīva Jaunās ēkas nodošana tās turpmākajiem iemītniekiem – Ogres Centrālajai bibliotēkai un Ogres novada Dzimtsarakstu nodaļai – paredzēta nākamā gada maijā.

Ogres Centrālās bibliotēkas būvniecība tas ir tālredzīgs skats nākotnē

Moderno tehnoloģiju izmantošana ēku celtniecībā ļauj gana ātri īstenot apjomīgus būvprojektus – viens no piemēriem, kas to apliecina, ir Ogres Centrālās bibliotēkas (OCB) būvniecība.

OCB būvdarbi virzās uz priekšu straujiem soļiem – 2019. gada oktobrī tika uzsākta vecās bibliotēkas ēkas demontāža, lai sagatavotu būvlaukumu jaunās ēkas celtniecībai; 2020. gada martā sākās jaunās ēkas būvniecības darbi; šī gada augustā – jaunās būves spāru svētki. Šobrīd turpinās būvprojektā paredzētie darbi. Nav aiz kalniem jaunās ēkas nodošana tās turpmākajiem iemītniekiem – OCB un Ogres novada Dzimtsarakstu nodaļai – 2021. gada maijā visiem darbiem jābūt pabeigtiem.

«Ogres Centrālās bibliotēkas pagaidu mājvieta Zvaigžņu ielā 4 atrodas blakus jaunās ēkas būvlaukumam, bibliotēkas darbinieki ik dienu var vērot, kā būvnieki strādā, un, redzot, cik precīza ir darba organizācija objektā, man kā bibliotēkas vadītājai un maniem kolēģiem nav ne mazāko šaubu par to, ka jaunā būve tiks pabeigta noteiktajā termiņā un teicamā darbu izpildes kvalitātē,» ir pārliecināta OCB direktore Jautrīte Mežjāne, uzsverot, ka jauno, plašo ēku ar nepacietību gaida gan OCB darbinieki, gan lasītāji.

OCB ne tikai apkalpo lasītājus, bet arī veic Ogres reģiona (bijušā Ogres rajona) četru novadu 20 publisko bibliotēku darbības koordināciju, metodisko vadību un sniedz konsultatīvo palīdzību – šādas funkcijas OCB pildīja arī Ogres rajona laikā, tās turpina pēc rajona sadalīšanas novados un turpinās arī pēc administratīvi teritoriālās reformas, novadiem apvienojoties. Var teikt, ka OCB ir spilgts darbības nepārtrauktības piemērs, sava veida tilts starp periodu pirms iepriekšējās reformas un pēc nākamgad gaidāmās reformas; tilts, kas vieno visas vietējās Gaismas pilis.

«Jauna un moderna bibliotēka – tas ir katra novada sapnis. Ļoti priecājos par topošo Gaismas pili Ogrē,» savu viedokli pauž Dace Jansone, kultūras darbiniece un latviešu trimdas literatūras «Grāmatu klēts” veidotāja Lauberē un Lielvārdē. «Bibliotēka sen jau vairs nav tā vieta, uz kuru cilvēki dodas tikai pēc grāmatām; bibliotēkas ir kļuvušas par kultūras un sabiedriskās dzīves centriem, vietu, kur iegūt jaunas zināšanas, prasmes un iespaidus; tās ir socializēšanās un informācijas apmaiņas vietas ar pievienoto vērtību. Bibliotēka ir kļuvusi par būtisku iedzīvotāju ikdienas dzīves sastāvdaļu. Veidojot latviešu trimdas literatūras «Grāmatu klēti», savās rokās esmu turējusi vismaz 50 000 grāmatu un zinu prasīga lasītāja vēlmes un vērtības,» uzsver D. Jansone un saka: «Lai kolēģiem Ogrē izdodas izveidot modernu kultūrizglītības centru, kas mūs pārsteigtu ar jauninājumiem ne tikai Latvijas kultūras telpas līmenī. Lai top īsta Burtnieku pils!»

Runājot par bibliotēkām Ogres novadā, nevar nepieminēt «Grāmatu klēti», ko D. Jansone sāka veidot Lauberē, vēlāk to turpināja pilnveidot un papildināt ar jauniem trimdas rakstnieku darbiem, bet kopš 2017. gada «Grāmatu klēts» atkal ir atgriezusies Lauberē. «Par to, ka «Grāmatu klētij» mājvieta rasta Ogres novadā, esmu pateicīga Ogres novada pašvaldības domei un toreizējam domes priekšsēdētāja vietniekam Egilam Helmanim – par atsaucību un spēju novērtēt šīs trimdas literatūras krātuves nozīmi. Latvijā izauga divas jaunās paaudzes, kurām nebija pat nojausmas par tām bagātībām, kas radās, dzīvojot un veicot lielu garīgu darbu ārpus padomju Latvijas robežām. Tas ir lielākais un vērtīgākais pienesums latviešu tautas kultūrai, ko sniegusi trimdas sabiedrība. Līdz ar atmodas laiku šīs bagātības sāka meklēt un atrada ceļu uz mājām, arī uz Lauberi un Lielvārdi,» saka D. Jansone.

Par jaunas OCB ēkas nepieciešamību savs vārds sakāms Lauberes pagasta bibliotēkas ilggadējai vadītājai Maigai Livčānei, kura līdztekus tiešajiem darba pienākumiem rūpējas arī par Grāmatu klēti. M. Livčāne atzīst, ka ikviena bibliotēka patiešām ir kultūras gaismas krātuve un izstarotāja un pēc dziļākā satura un būtības atbilst nosaukumam Gaismas pils. Bibliotēkas vadītāja gan uzsver, ka saturam ir jāharmonē ar formu, ka jaunās Ogres Centrālās bibliotēkas ēkas būvniecība ir ceļš uz šo satura un formas harmoniju – uz Gaismas pili Ogrē un visā novadā.

«Patiesi priecājos, ka Ogres novada pašvaldības dome ir pieņēmusi šo vēsturisko lēmumu un to sekmīgi īsteno. Tas ir tālredzīgs skats nākotnē, kad, visticamāk, galvenais un vienīgais valsts nodrošinātais kultūras starojuma radītājs būs bibliotēkas. Noteikti jaunajai paaudzei tā būs iecienīta vieta, kur satikties, uzturēties, gūt jaunas atklāsmes, pilnveidoties un saturīgi pavadīt brīvo laiku,» saka M. Livčāne.

Par «Grāmatu klēti» runājot, M. Livčāne atklāj, ka patlaban saziņā ar trimdas latviešu organizācijām tiek papildināts krājums, turpinās Grāmatu klēts vizuālā un funkcionālā pilnveide. Par trimdas literatūras krātuvē atrodamajām tautas gara mantām interesi izrāda kā vietējie, tā attālākie lasītāji, kā arī vēsturnieki un literatūrzinātnieki. Jāpiebilst, ka Lauberes bibliotēkā ir izveidota Apaļā zāle un pie bibliotēkas – sajūtu dārzs «Raiņa un Aspazijas saulainais stūrītis».

Livčāne: «Rainis un Aspazija savus literāros darbus radīja gan dzimtenē, gan trimdā. Pateicoties bibliotēkas grāmatu fondam un Viļa Miķelsona «Grāmatu klētij», šo latviešu izcilību mūžos un darbos šeit un trimdā radītais savienojas Lauberē. Laipni aicinu ikvienu interesentu izmantot šo unikālo bagātību, kas savu vērtību nekad nezaudēs.”

Savu nozīmi sabiedrības dzīvē caur laiku laikiem nezaudēs bibliotēkas – tāpēc arī Ogres novada centrā top jaunā Gaismas pils.

Laikrakstu “Ogres Vēstis Visiem” pērciet preses tirdzniecības vietās vai abonējiet! Pasūtot “OVV” kopā ar “Laimīgo Programmu” – izdevīgāk!