Ogres, Lielvārdes un Ķeguma pašvaldības policijas darbiniekiem noteiktas speciālās piemaksas

[ A+ ] /[ A- ]

Ogres, Lielvārdes un Ķeguma pašvaldības policijas darbiniekiem noteiktas speciālās piemaksas

Marta Poga

Ogres novada domes 11.novembra sēdē deputāti pieņēma lēmumu par speciālo piemaksu noteikšanu Ogres, Lielvārdes un Ķeguma pašvaldības policijas darbiniekiem saistībā ar darbu paaugstināta riska un slodzes apstākļos Covid – 19 infekcijas slimības uzliesmojuma un tā seku novēršanā.

Minētās piemaksas nav piemērotas Ikšķiles pašvaldības policijas darbiniekiem, jo sabiedriskās drošības pakalpojumus vēsturiskajā Ikšķiles novadā līdz 2021.gada beigām vēl nodrošina Ķekavas reģionālā pašvaldības policija.

Apvienotā Ogres novada pašvaldības policija darbu uzsāks 2022.gada janvārī, nodrošinot sabiedrisko kārtību visa jaunizveidotā novada teritorijā.

Lēmums par speciālo piemaksu noteikšanu pieņemts, balstoties uz Ministru kabineta šā gada 9.oktobra rīkojumu Nr.720 «Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu», kas paredz, ka pašvaldības policijas darbiniekiem nosaka piemaksu par darbu paaugstināta riska un slodzes apstākļos saistībā ar Covid – 19 infekcijas slimības uzliesmojumu un tās seku novēršanu 75 procentu apmērā no stundas algas likmes. Piemaksas noteikšanas kritērijus un piešķiršanas kārtību attiecībā uz pašvaldības policijas darbiniekiem nosaka pašvaldības dome. Ar piemaksām saistītos izdevumus sedz no valsts budžeta programmas «Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem» atbilstoši faktiski nepieciešamajam apmēram.

Saskaņā ar deputātu lēmumu Ogres pašvaldības policijas, Lielvārdes pašvaldības policijas un Ķeguma pašvaldības policijas amatpersonām un darbiniekiem, kuri amata pienākumu izpildes laikā var nonākt tiešā saskarsmē ar Covid – 19 slimniekiem un Covid – 19 infekcijas slimības kontaktpersonām no 11.oktobra noteikta speciālā piemaksa, kuras apmērs nevar pārsniegt 75 procentus no darbinieka stundas likmes, un tā izmaksājama proporcionāli nostrādātajam laikam attiecīgajos apstākļos.

Lēmums paredz, ka par speciālās piemaksas piešķiršanu un tās apjomu katram konkrētajam darbiniekam lemj Ogres vai Lielvārdes pašvaldības policijas priekšnieks, savukārt par Ķeguma pašvaldības policijas darbiniekiem lemj Ķeguma pašvaldības policijas vecākais inspektors. Lēmumu par speciālās piemaksas piešķiršanu un tās apjomu Ogres un Lielvārdes pašvaldības policijas priekšniekam un Ķeguma pašvaldības vecākajam inspektoram pieņem Ogres novada pašvaldības izpilddirektora vietnieks.

Speciālās piemaksas izmaksās no Ogres novada pašvaldības budžeta līdzekļiem «Izdevumi neparedzētiem gadījumiem», nodrošinot izlietoto līdzekļu kompensēšanu no valsts budžeta līdzekļiem.

Laikrakstu “Ogres Vēstis Visiem” pērciet preses tirdzniecības vietās vai abonējiet! Pasūtot “OVV” kopā ar “Laimīgo Programmu” – izdevīgāk!