Ogres Mūzikas skolas un Ogres Mākslas skolas apvienošana mācību darbu neietekmēs

[ A+ ] /[ A- ]

Ogres Mūzikas skolas un Ogres Mākslas skolas apvienošana mācību darbu neietekmēs

Dzintra Dzene

Ogres novada domes 23.janvāra sēdē skatītais lēmumprojekts par Ogres Mūzikas skolas un Ogres Mākslas skolas reorganizācijas uzsākšanu – skolu apvienošanu radījis sabiedrībā satraukumu par tālāko mācību procesu abās profesionālās ievirzes izglītības iestādēs. Reorganizācijas iniciatori uzsver – skolu apvienošana neietekmēs ne mācību procesu, ne pedagogu darbu, ne arī abās iestādēs šobrīd īstenotās izglītības programmas. Reorganizācija vērsta uz abu skolu administratīvo resursu apvienošanu un pavērs plašākas iespējas piesaistīt finanšu līdzekļus jaunu programmu izveidei.

Ogres novada pašvaldības izpilddirektora vietniece Dana Bārbale norāda, ka jautājums par šo skolu apvienošanu sākotnēji tika izskatīts 21.janvāra Ogres novada pašvaldības Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas ārkārtas sēdē, kurā piedalījās arī Ogres Mūzikas skolas direktors Atvars Lakstīgala, Ogres Mākslas skolas direktore Astra Rubene un viņas vietniece Signe Kraukle. Abās skolās notikušas ārkārtas pedagoģiskās sēdes. Tajās direktori informējuši par iespējamo mācību iestādes reorganizāciju un uzklausījuši skolu darbiniekus. Šogad Ogres Mūzikas skola atzīmēs savu 60 gadu jubileju, savukārt Mākslas skolai šogad paliek 30 gadu.

 

Ogre varētu kļūt par metodisko centru mūzikas un mākslas jomā

«Man ir svarīgi, lai mūzikas skola turpina attīstīsies un turpina ceļu uz izcilību. Ja šis ir arī pašvaldības mērķis, tad es atbalstu ideju par skolu apvienošanu,» komitejas ārkārtas sēdē sacīja A.Lakstīgala un piebilda, ka pašvaldībai nākotnē noteikti jādomā par pedagogu atalgojuma palielināšanu. Savukārt Ogres Mākslas skolas direktore A.Rubene un viņas vietniece S.Kraukle aicināja deputātus atlikt šā jautājuma izskatīšanu, jo Ogres Mākslas skolā šobrīd uzsākti vairāki vērienīgi projekti, piemēram, unikāla metodiskā materiāla izstrādāšana, veidojot skolu kā metodisko centru.

D.Bārbale norāda, ka darbs pie Ogres Mūzikas un Ogres Mākslas skolas reorganizācijas jautājuma sagatavošanas tika uzsākts jau pagājušā gada nogalē, izskatot abu izglītības iestāžu budžeta izpildi un plānoto budžetu šim gadam, kā arī domājot par profesionālās ievirzes izglītības iestāžu kvalitātes pilnveidošanas iespējām. Latvijā ir 66 mūzikas un mākslas skolas, kas ir apvienotas, un 41 mūzikas un 25 mākslas skolas, kas darbojas atsevišķi. Kaimiņu novados – Ikšķilē, Lielvārdē, Ķegumā (Birzgalē) un Salaspilī – veiksmīgi darbojas apvienotas mūzikas un mākslas skolas. D.Bārbale norāda, ka attiecībā uz metodisko materiālu izstrādi skolu apvienošana pavērs vēl plašākas iespējas, radot visus priekšnosacījumus, lai Ogre kļūtu par metodisko centru mūzikas un mākslas jomā, veicinot bērnu un jauniešu radošo domāšanu.

 

Nedrīkst aizmirst arī par gaidāmo reģionālo reformu

Ogres novada domes priekšsēdētājs Egils Helmanis atgādināja, ka tuvojas administratīvi teritoriālā reforma, kuras rezultātā pēc pusotra gada Ogres novads būs daudz lielāks. Lai jaunais novads spētu stabili un droši funkcionēt, jau tagad jādomā par vienotu stratēģiju un virzību dažādās jomas. «Visi šie darbi veikti, lai sagatavotu pedagogus un vecākus tam, ka dzīvosim un strādāsim vienā lielā novadā, kur būs kopīga sistēma. Turklāt Ogrei ir visas iespējas mākslas un mūzikas izglītības jomā kļūt par vērā ņemamu spēlētāju visas Latvijas mērogā,» norāda E.Helmanis.

Ogres Mūzikas skolā šobrīd tiek īstenotas 17 izglītības programmas, ir 409 izglītojamie, 47 pedagogi un 11 tehniskie darbinieki. Savukārt Ogres Mākslas skolā – trīs izglītības programmas, 559 izglītojamie, strādā 22 pedagogi un 11 tehniskie darbinieki. D.Bārbale uzsvēra, ka abu iestāžu reorganizācija izmaiņas paredz tikai juridiskajā un administratīvajā līmenī, bet izglītojamo un pedagogu skaits, kā arī skolu atrašanās vieta nemainīsies, neviena skola netiek likvidēta.

Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas priekšsēdētājs Artūrs Mangulis norādīja, ka, mākslai un mūzikai dzīvojot cieši līdzās, audzēkņiem pavērsies plašākas iespējas iepazīt abas šīs pasaules, iegūt lielāku jaudu, veidojot kopīgus projektus, piemēram, uzvedumus. Tāpat radīsies arī lielākas iespējas attīstīt aizvien jaunas programmas, piemēram, izveidot teātra vai deju klasi. «Mums ir visas iespējas panākt šādu sadarbību, mākslas un mūzikas kultūrvidi integrējot vienu otrā, tādā veidā arī veidojot inteliģentāku jaunatni,» norādīja A.Mangulis.

Iecerei apvienot mūzikas un mākslas skolu atbalstu pauda arī Ogres novada domes priekšsēdētāja vietnieks Gints Sīviņš, norādot, ka viens no ieguvumiem būs iespēja piesaistīt ES fondu līdzekļus. «Atbildot uz jautājumu – vai šis skolu apvienošanas process tika izvērtēts, var teikt – jā, tika izvērtēts, galvenokārt skaitoties tieši no bērnu interesēm,» atzina G.Sīviņš.

 

Bērni būs tikai ieguvēji

D.Bārbale piebilst, ka daudzās ģimenēs ir vairāki bērni, kuri apmeklē gan Mūzikas, gan Mākslas skolu. Abu skolu apvienošana nekādā veidā neietekmēs mācību programmu un procesu – nav jāuztraucas, ka mūzikas skolotāja pēkšņi sāks mācīt zīmēt, vai otrādi, taču vecākiem, ja viņu bērni mācīsies vienā skolā, būs lielākas iespējas saņemt mācību maksas atlaides.

E.Helmanis uzsvēra, ka pašvaldība neapstrīd mūzikas vai mākslas skolas pedagogu profesionalitāti, bet šāds lēmums saistīts ar racionālu resursu izmantošanu. «Arī Latvijas Universitāte darbojas vairākās ēkās. Šī apvienošana nenozīmē, ka mēs kaut ko vēlētos ieekonomēt uz bērnu rēķina. Šis process vērsts uz administratīvā sloga samazināšanu. Jaunajai iestādei būs kopīga vīzija un stratēģija, kā arī apvienošana ļaus vairāk motivēt pedagogus, palielināt viņu atalgojumu, un bērni no tā būs tikai ieguvēji,» atzina E.Helmanis.

 

Reorganizāciju paredzēts īstenot līdz 1.septembrim

«OVV» jau rakstīja, ka 23.janvāra Ogres novada domes sēdē deputāti ar balsu vairākumu nolēma atbalstīt Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas ārkārtas sēdē akceptēto lēmumprojektu.

Paredzēts, ka līdz 28.februārim būs organizētas tikšanās ar abu mācību iestāžu pedagogiem un audzēkņu vecākiem, lai skaidrotu reorganizācijas procesu un būtību, kā arī ar reorganizāciju saistītie dokumenti tiks iesniegti atbildīgajām ministrijām saskaņojuma saņemšanai. Ja šis saskaņojums būs pozitīvs, tiks izveidota reorganizācijas komisija un uzsākts skolu reorganizācijas process, kuru plānots pabeigt līdz jaunā mācību gada sākumam šā gada 1.septembrī.

Laikrakstu “Ogres Vēstis Visiem” pērciet preses tirdzniecības vietās vai abonējiet!

Pasūtot “OVV” kopā ar “Laimīgo Programmu” – izdevīgāk!