Ogres novadā nosaka parakstu vākšanas vietas grozījumiem Satversmē

[ A+ ] /[ A- ]

Ogres novada domes deputāti 14.aprīļa Tautsaimniecības komitejas sēdē izskatīja jautājumu par parakstu vākšanas vietu noteikšanu Ogres novadā likumprojekta «Grozījumi Latvijas Republikas Satversmē» ierosināšanai laikā no šā gada 11. maija līdz 9. jūnijam.

Šim mērķim Ogres novadā plānots nodrošināt 12 parakstu vākšanas vietas: Ogres Kultūras centrā; Ogres ceļu rajona administrācijas ēkā Ogrē, Dārza ielā 25; Ciemupes tautas namā, kā arī Ogresgala, Krapes, Ķeipenes, Lauberes, Madlienas, Mazozolu, Meņģeles, Suntažu un Taurupes pagasta pārvaldē. Parakstu vākšanas vietas paredzēts apstiprināt domes sēdē šodien, 21. aprīlī.

Likumprojekts paredz grozīt Satversmes 112.pantu, papildinot to ar nosacījumu, ka «valsts nodrošina iespēju bez maksas iegūt pamatizglītību un vidējo izglītību valsts valodā», kā arī ierosina pārejas noteikumu, nosakot, ka «ar 2012.gada 1.septembri visās valsts un pašvaldību izglītības iestādēs, sākot ar pirmo klasi, mācības notiek valsts valodā». Tiem, kuri veselības stāvokļa dēļ nevar nokļūt parakstu vākšanas vietās, tiks nodrošināta iespēja Satversmes grozījumu projekta ierosinājumu parakstīt savā atrašanās vietā.

Tiesības piedalīties parakstu vākšanā ir visiem balsstiesīgajiem Latvijas pilsoņiem, kuri parakstīšanās brīdī ir sasnieguši vismaz 18 gadu vecumu. Lai piedalītos parakstu vākšanā, vēlētājam nepieciešama derīga Latvijas pilsoņa pase. Parakstu vākšana tiek rīkota, jo Centrālajā vēlēšanu komisijā (CVK) 29.martā tika iesniegts 10 140 balsstiesīgo pilsoņu parakstīts likumprojekts «Grozījumi Latvijas Republikas Satversmē». Noslēdzoties parakstu vākšanai, likumprojekts tiks iesniegts Saeimā, ja to atbalstīs ne mazāk kā viena desmitā daļa no pēdējās Saeimas vēlēšanās balsstiesīgo pilsoņu skaita jeb vismaz 153 232 vēlētāji. Ja Saeima vēlētāju iesniegto Satversmes grozījumu projektu pieņems bez satura labojumiem, tas stāsies spēkā. Ja Saeima to noraidīs vai grozīs, būs jārīko tautas nobalsošana.