Ogres novada mazo skolu liktenis ir izlemts

[ A+ ] /[ A- ]

Aizvadītajā nedēļā, 17.februārī, Ogres novada domes sēdē, četriem deputātiem balsojot pret, ar balsu vairākumu tika pieņemts lēmums pamatskolas ar nelielu skolēnu skaitu reorganizēt par vidusskolu filiālēm, tādējādi ietaupot administratīvos izdevumus šo skolu uzturēšanai.

Domes lēmums nosaka, ka ar šā gada 1.septembri tiks reorganizēta Krapes pamatskola un Madlienas vidusskola, kā arī Meņģeles pamatskola, Mazozolu pamatskola un Taurupes vidusskola.

Reorganizācijas rezultātā Krapes pamatskola tiks pievienota Madlienas vidusskolai. Saskaņā ar domes lēmumu Madlienas vidusskolas direktorei Aldai Karasevai līdz šā gada 1. jūlijam jāsagatavo un jāiesniedz apstiprināšanai domē Madlienas vidusskolas nolikums jaunā redakcijā, tajā paredzot vispārējās pirmsskolas un vispārējās pamatizglītības programmas īstenošanu Krapes filiālē. Meņģeles pamatskolu un Mazozolu pamatskolu nolemts pievienot Taurupes vidusskolai. Arī Taurupes vidusskolas direktorei Lonijai Pušmucānei līdz šā gada 1.jūlijam uzdots sagatavot Taurupes vidusskolas nolikumu jaunā redakcijā, tajā paredzot vispārējās pirmsskolas un vispārējās pamatizglītības programmu īstenošanu Meņģeles filiālē un Mazozolu filiālē. Tai skaitā iecerētā speciālās pamatizglītības programmu īstenošana Mazozolu filiālē.

«OVV» jau rakstīja par Ogres novada pagastos notikušajām diskusijām saistībā ar lauku skolu reorganizāciju. Lai gan ikvienā tikšanās reizē tika uzklausīti skolu pedagogi, audzēkņi un viņu vecāki, faktiski cerību, ka šīm skolām izdosies saglabāt savu neatkarību, bija maz. Pamatojums reorganizācijas nepieciešamībai ir audzēkņu skaita samazināšanās minētajās mācību iestādēs un, dzīvojot pēc principa – nauda seko skolēnam, šo skolu uzturēšanai līdzekļu nepietiek. Piecu gadu laikā Krapes pamatskolā audzēkņu skaits sarucis par 10 skolēniem, un šobrīd tur mācās 57 audzēkņi, Meņģeles pamatskolā no 72 audzēkņiem 2005.gadā šā gada februārī to skaits sarucis līdz 38, Mazozolu pamatskolā kādreizējo 68 audzēkņu vietā mācās tikai 42, bet Taurupes vidusskolā, kur pirms pieciem gadiem bija 161 skolēns, to skaits sarucis uz pusi, un šobrīd minētajā skolā mācās 84 audzēkņi. Savukārt Madlienas vidusskolā kādreizējo 400 audzēkņu vietā tagad mācās tikai 268.

Pieņemot lēmumu par skolu reorganizāciju, solīts, ka mācību iestādes visos pagastos tiks saglabātas un audzēkņi tajās varēs iegūt pamatizglītību. Jācer, ka vismaz tuvākajā laikā tā tas tiešām arī būs. Tomēr audzēkņus un viņu vecākus bažīgus dara citu novadu bēdīgā pieredze, kur skolu reorganizācija bijusi tikai īslaicīgs risinājums. Šī procesa gaitā, mazajās skoliņās audzēkņu skaitam sarūkot vēl vairāk, tiek pieņemts lēmums skolu slēgt pavisam. Vai tā notiks arī ar šīm skolām, rādīs laiks.

Pret mazo skolu reorganizāciju nobalsoja četri deputāti – Egils Helmanis, Dzintra Mozule, Andrejs Ceplītis un Rolands Millers. Minētais domes lēmums stāsies spēkā pēc tā saskaņošanas ar Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministriju normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

Jāpiebilst, ka diemžēl audzēkņu samazināšanās tendence pēdējo gadu laikā vērojama visā Ogres novadā. Ja 2005.gadā vispārizglītojošajās mācību iestādēs zinības apguva 4952 skolēni, tad šā gada februārī novada skolās reģistrēts jau vairs tikai 3841 audzēknis.