Ogres novada pašvaldībā – izmaiņas centrālās administrācijas amatu sarakstā

[ A+ ] /[ A- ]

Ogres novada pašvaldības domes pagājušā gada pēdējā sēdē, 17.decembrī, deputāti akceptēja lēmumprojektu par izmaiņām pašvaldības centrālās administrācijas amatu sarakstā.

«OVV» jau rakstīja, ka pirms vairāk nekā gada, 2014.gada 18.decembrī, pašvaldība pieņēma lēmumu «Par komisijas izveidi Ogres novada pašvaldības aģentūras «Ogres novada Kultūras centrs» darbības efektivitātes un uzdoto funkciju izpildes nodrošinājuma izvērtēšanai». Pagājušā gada 10.decembra Tautsaimniecības komitejas sēdē Administratīvā departamenta direktore Dana Bārbale ziņoja, ka komisija, izvērtējot, kādā veidā tiek veikta darba organizācija, īstenotas funkcijas un sasniegti izvirzītie mērķi kultūras jomā Ogres novada pašvaldībā, secinājusi, ka centrālās administrācijas «Ogres novada pašvaldība» patstāvīgā speciālista – kultūras pasākumu organizators – amata pienākumi lielākoties dublējas ar aģentūras «Ogres novada kultūras centrs» uzdevumiem.

Ņemot vērā komisijas secinājumus un priekšlikumus, lai nodrošinātu efektīvu un lietderīgu resursu izlietojumu, pašvaldība ir pārskatījusi un nodalījusi aģentūras «Ogres novada Kultūras centrs» funkcijas un uzdevumus no novada pašvaldības centrālās administrācijas īstenojamajiem pienākumiem kultūras jomā. Sakarā ar iepriekš minēto tika sagatavotas un iesniegtas izskatīšanai domē izmaiņas Ogres novada pašvaldības nolikumā, kā arī tika sagatavots un iesniegts izskatīšanai domē aģentūras «Ogres novada kultūras centrs» nolikums.

Deputāti atbalstīja komisijas ierosinājumu novada pašvaldības centrālajā administrācijā likvidēt kultūras pasākumu organizatora amatu (šos amata pienākumus pildīja Anita Ausjuka), viņas pienākumus deleģējot aģentūrai «Ogres novada kultūras centrs», kā arī izveidot jaunu amata vienību – galvenais speciālists sadarbības jautājumos starp valsts un pašvaldību iestādēm izglītības, kultūras un sporta jomā. Ņemot vērā to, ka kultūra ir cieši saistīta ar sabiedrības izglītību, šo amatu komisija ierosinājusi iekļaut centrālās administrācijas struktūrvienībā «Izglītības un sporta pārvalde», attiecīgi mainot šīs struktūrvienības nosaukumu uz «Izglītības, kultūras un sporta pārvalde».

Dzintra Dzene