Ogres novada pašvaldība līdzfinansēs darba vietas skolēniem

[ A+ ] /[ A- ]

Ogres novada pašvaldība arī šogad līdzfinansēs darba algu Ogres novadā deklarētiem bērniem un jauniešiem vecumā no 13 līdz 19 gadiem, kuri iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs. Plānots atbalstīt vairāk nekā 40 tādas darba vietas.

Uzņēmējiem un pašvaldības iestādēm līdz 30.aprīlim jāiesniedz pieteikumi bērnu un jauniešu nodarbinātībai vasaras brīvlaikā Izglītības, kultūras un sporta pārvaldē Ogrē, Brīvības ielā 11, 2.stāvā saskaņā ar 2019.gada 18.aprīļa Ogres novada pašvaldības domes sēdē apstiprināto «Kārtību, kādā organizējama Ogres novadā deklarēto bērnu un jauniešu nodarbinātība vasaras brīvlaikā».

Jauniešiem būs iespēja pieteikties no 7. līdz 15.maijam, iesniedzot skolēna pieteikuma anketu un ģimenes ārsta izziņu Izglītības, kultūras un sporta pārvaldē Ievai Švēdei (tālr. 65068764).

Pašvaldības līdzfinansētā programmā viens skolēns drīkst būt nodarbināts vienu mēnesi pie viena darba devēja. Skolēnam tiek noteikta vismaz minimālā mēnešalga un nodrošinātas pusdienas, kā arī nepieciešamības gadījumā tiek segti transporta izdevumi nokļūšanai uz darba vietu un mājām.