Ogres novada pašvaldība pārņem bijušo sanatorijas ēku

[ A+ ] /[ A- ]

Ogres novada pašvaldības Sabiedrisko attiecību nodaļas darbinieki informē, ka šajā laikā pašvaldība savā īpašumā oficiāli pārņem ēku Ogrē, Gaismas prospektā 2/6, kas ir vietējās nozīmes arhitektūras piemineklis.

Pērn, 7.decembrī, domes priekšsēdētāja vietnieks tautsaimniecības, sporta un tūrisma jautājumos Egils Helmanis, Attīstības departamenta vadītājs Kaspars Klucis un Projektu vadības nodaļas vadītāja Aija Romanovska apmeklēja Kultūras ministriju un tikās  ar tās pārstāvjiem, lai pārrunātu kādreizējās sanatorijas «Ogrē» iespējamo izmantošanu nākotnē. Ēka ir nozīmīgs kultūrvēsturisks objekts, kas ne tikai ir ievērojamā Latvijas arhitekta Konstantīna Pēkšēna darbs, bet tā iekštelpas grezno mākslinieka Anša Cīruļa sienu gleznojumi. Sargājot un saglabājot kultūrvēsturisko mantojumu, ēkā būtu nepieciešams atjaunot un restaurēt skaistos A.Cīruļa gleznojumus, kas vietām ir aizkrāsoti, kā arī nomainīt jumta segumu. Kopumā tam nepieciešams aptuveni 300 000 eiro liels finansējums.

Egils Helmanis norāda, ka bijušās sanatorijas ēkas jumta remontam un Anša Cīruļa sienu gleznojumu restaurācijai finansējums ir iezīmēts Eiropas Savienības struktūrfondos. «Šis īpašums, tāpat kā citas ēkas, kas Ogrē saglabājušās no pirmskara laikiem un ir mūsu pilsētas vēsturiskās apbūves liecības, ir jāsaved kārtībā, lietderīgi jāizmanto un jāsaglabā nākamajām paaudzēm. Šis īpašums atrodas ļoti izdevīgā vietā, un, esmu pārliecināts, to pratīsim izmantot,» saka E.Helmanis. «OVV» jau rakstīja, ka jauniegūtais pašvaldības īpašums atrodas dabas parka «Ogres Zilie kalni» piekājē. Šo dabas parku apsaimnieko Ogres un Ikšķiles novada pašvaldību kopīgi izveidotā aģentūra «Tūrisma, sporta un atpūtas kompleksa «Zilie kalni» attīstības aģentūra». Arī īpašumu Gaismas prospektā 2/6, Ogrē, plānots izmantot, sadarbojoties abām pašvaldībām – tūrisma infrastruktūras paplašināšanai, tajā skaitā dabas parka «Ogres Zilie kalni» apmeklētāju vajadzībām.

Marta Poga