Ogres novada pašvaldība plāno ņemt kredītu vairāk nekā divu ar pusi miljonu eiro apmērā

[ A+ ] /[ A- ]

Ogres novada pašvaldības domes 10.marta Finanšu komitejas sēdē deputāti skatīja lēmumprojektu par 2 599 820 eiro liela kredīta ņemšanu no Valsts kases uz 20 gadiem par Valsts kases noteikto procentu likmi ar kredīta pamatsummas atlikto maksājumu uz vienu gadu. Šis kredīts nepieciešams  vairāku nozīmīgu projektu realizācijai.

Ogres novada pašvaldības centrālās administrācijas «Ogres novada pašvaldība» Finanšu departamenta Budžeta nodaļas vadītāja Silvija Velberga deputātus informēja par objektiem, kuros plānots izmantot minēto kredītu.

49 820 eiro paredzēti LAD projekta «Koplietošanas meliorācijas sistēmu atjaunošana Ogres novada Ogresgala pagasta Ciemupes ciema lauksaimniecības zemēs» realizācijai. Savukārt 1 200 000 eiro nepieciešami Mālkalnes prospekta, Ogrē, būvniecībai, bet vēl 250 000 eiropašvaldības prioritārajam investīciju projektam –kultūrvēsturiskā pieminekļa «Pie Zelta Liepas» rekonstrukcijai. Vēl 100 000 eiro liels kredīts nepieciešams izglītības iestāžu investīciju projektam «Ogres 1.vidusskolas infrastruktūras un materiāltehniskās bāzes uzlabošanai». Šogad 120 000 eiro lielu kredītu no Valsts kases uz pieciem gadiem par Valsts kases noteikto procentu likmi ar kredīta pamatsummas atlikto maksājumu uz vienu gadu pašvaldība plāno ņemt arī izglītības iestāžu investīciju projektam – «Ogres Valsts ģimnāzijas tehniskā projekta izstrādei». Lēmumprojekts paredz noteikt, ka kredīta atmaksa tiek garantēta no Ogres novada pašvaldības pamatbudžeta līdzekļiem.

«OVV» jau rakstīja, ka Ogres novada pašvaldības 2015.gada 28.jūlija ārkārtas sēdē dome pieņēma konceptuālu lēmumu par Ogres Valsts ģimnāzijas (OVĢ) pārvietošanu uz telpām Ogrē, Meža prospektā 13. Lai varētu realizēt šo ieceri, nepieciešams telpu remonts un tās jāpielāgo konkrētās mācību iestādes vajadzībām.

S.Velberga norādīja, ka lielu daļu no iepriekš minēto kredītu summas Ogres novada pašvaldība gada beigās saņems atpakaļ, kad tiks ieskaitīts projektu finansējums. No LAD plānots atgūt finansējumu 37 493 eiro apmērā, savukārt izglītības iestāžu projektiem (Ogres 1.vidusskolai un OVĢ) – 976 000 eiro. S.Velberga piebilda, ka pašreizējais pašvaldības kredītportfelis vērtējams kā samērā neliels – no kopējā budžeta tas nesasniedz pat piecus procentus.

Finanšu departamenta Budžeta nodaļas vadītājai uzdots sagatavot un iesniegt nepieciešamos dokumentus Finanšu ministrijas Pašvaldību aizņēmumu un garantiju kontroles un pārraudzības padomei akcepta saņemšanai. Galīgais lēmums par kredīta ņemšanu vēl jāapstiprina Ogres novada domes 17.marta sēdē.

Dzintra Dzene