Ogres novada pašvaldība ņems kredītus

[ A+ ] /[ A- ]

20.janvārī Ogres novada domes sēdē deputāti lēma par kredītu ņemšanu projektu realizācijai. Kā zināms, pašlaik kredītus valsts piešķir tikai Eiropas Savienības fondu līdzfinansēto projektu īstenošanai.

Lai nodrošinātu Ogres novada domes līdzfinansējumu un projektu priekšfinansējumu vairāku projektu realizēšanai, novada pašvaldība ņems kredītu Ls 4 203 944 apmērā no Valsts kases uz 20 gadiem par Valsts kases noteikto procentu likmi. Kredīta summu veido divu gadu kredīti – 2011. gadā Ls 2 803 944 un 2012. gadā Ls 1 400 000.

Ar kredīta pamatsummas atlikto maksājumu uz vienu gadu pašvaldība ņems kredītu deviņu projektu realizēšanai: «Satiksmes drošības uzlabojumi Ogres pilsētā, rekonstruējot gājēju ietvi un veloceliņu Rīgas ielā» – Ls 61 000; «Energoefektivitātes paaugstināšana Ogres novada pašvaldības ēkās – 2» – Ls 673 075; «Ogresgala pamatskolas stadiona rekonstrukcija» – Ls 118 000; «Sociālās dzīvojamās mājas Indrānu ielā 17, Ogrē, rekonstrukcija» – Ls 119 999; «Increasing competitiveness of Estonian and Latvian Mechatronics sector through creating the Skills Centre for product development training» – Ls 74 148; «Ūdenssaimniecības attīstība Ogres novada Suntažu pagasta Suntažu ciemā» – Ls 258 502; «Ūdenssaimniecības attīstība Ogres novada Madlienas pagasta Madlienas ciemā» – Ls 286 974; «Ogres novada Ķeipenes pagasta Ķeipenes ciema ūdenssaimniecības attīstība» – Ls 294 235; «Ūdenssaimniecības attīstība Ogres novada Lauberes pagasta Lauberes ciemā» – Ls 118 011.

Ar kredīta pamatsummas atlikto maksājumu uz diviem gadiem pašvaldības līdzfinansējuma un projektu priekšfinansējuma nodrošināšanai kredīts tiks ņemts, lai īstenotu projektu «Tīnūžu un Brīvības ielu Ogrē rekonstrukcija» – Ls 1 200 000 (t.sk. 2011. gadā Ls 500 000 un 2012. gadā Ls 700 000) un projekta «Transporta infrastruktūras sakārtošana pilsētas centra un apkārtējo teritoriju sasniedzamības uzlabošanai» – Ls 1 000 000 (t. sk. 2011. gadā Ls 300 000 un 2012. gadā Ls 700 000).

Divu projektu realizēšanai Madlienas pagastā dome nolēmusi ņemt kredītu Ls 64 495 apmērā no Valsts kases uz pieciem gadiem par Valsts kases noteikto procentu likmi ar kredīta pamatsummas atlikto maksājumu uz vienu gadu: Ls 51 315 projektam «Ogres novada Madlienas kultūras nama vienkāršotā rekonstrukcija» un Ls 13 180 projektam «Madaru ielas vienkāršotā rekonstrukcija Madlienas pagastā».