Ogres novadā pēc tehnoloģiskā pārtraukuma atsākušies būvniecības darbi

[ A+ ] /[ A- ]

Ogres novadā pēc tehnoloģiskā pārtraukuma atsākušies būvniecības darbi

Dzintra Dzene

Ogres novada pašvaldības 8.aprīļa komiteju sēdes informatīvajā daļā Ogres novada pašvaldības izpilddirektors Pēteris Špakovskis informēja par būvniecības darbu atsākšanos pēc tehnoloģiskā pārtraukuma. Pēc ziemas sezonas daudzviet Ogrē uzsākta arī bojātā asfaltbetona seguma labošana.

Šobrīd aktīvi noris labiekārtošanas darbi aizsargmolā pie Ogres upes ietekas Daugavā. Lai objektu varētu pabeigt un nodot ekspluatācijā, ir jāizbūvē bruģa segums un jāatjauno asfalta segums. Jaunais aizsargmols (straumvirze) mazinās hidraulisko pretestību Ogres upes lejastecē, gultnes piesērējumu, ledus sastrēgumus, krastu nobrukumu veidošanos un ūdens līmeņa celšanās iespējas. Šī būve aizsargās Ogres upes gultni no piesērēšanas un sekmēs noteces un ledus netraucētu ievadīšanu Rīgas HES ūdenskrātuvē, samazinot ūdenskrātuves ietekmi uz Ogres upes palu noteci.

 

Viens no apjomīgākajiem objektiem – Skolas iela Ogrē

Aktīvi būvniecības darbi atsākušies arī vairākās Ogres ielās. Viens no apjomīgākajiem Ogres novada pašvaldības objektu infrastruktūras sakārtošanas darbiem ir Skolas ielas un stacijas laukuma pārbūve, kur notiek atbalsta sienu mūrēšana, drenāžas sistēmu būvniecība, lietus kanalizācijas izbūve pie kafejnīcas «Policijas akadēmija», grunts iestrāde un smilšu slāņa ieklāšana. Turpinās arī ceļu apmaļu uzstādīšana un komunikāciju izbūve Brīvības un Skolas ielas krustojumā. Pēc darbu pabeigšanas pilsēta iegūs ne vien vēl vienu sakārtotu ielu, glīti nobruģētas gājēju ietves, bet arī daudz plašāku auto stāvlaukumu un labiekārtotu apkārtējo teritoriju. Atbilstoši noslēgtajam līgumam būvdarbus veic SIA «Igate», un darbi jāpabeidz 12 mēnešu laikā no līguma parakstīšanas dienas šā gada 29.maijā, neieskaitot tehnoloģisko pārtraukumu.

 

Vairākās Ogres ielās turpinās pārbūves darbi

Gandrīz noslēgusies Birzgales ielas pārbūve. Šī iela nodota ekspluatācijā, taču paredzēti vēl apzaļumošanas darbi. Rezultātā pilsēta iegūs vēl vienu sakārtotu satiksmes infrastruktūras objektu – ar pārbūvētu brauktuvi, pārveidotiem krustojumiem un nobrauktuvēm, uzlabotu satiksmes drošību un vides pieejamību, jaunu ielas apgaismojumu, labiekārtotu teritoriju, kā arī ar jauniem, mūsdienu standartiem atbilstošiem inženierkomunikāciju tīkliem zem ielas.

Tāpat darbi atsākušies Egļu ielā, kur arī lielākais veicamo  būvdarbu apjoms ir pabeigts, tostarp, vājstrāvas tīklu izbūves darbi. Noslēgumam tuvojas bruģa seguma uzklāšana, kas veikta gandrīz visas ielas garumā, izņemot Rožu ielas krustojumu. Šobrīd notiek elektroapgādes tīkla izbūve.

Rožu ielā pabeigta lietus kanalizācijas tīklu izbūve, turpinās telekomunikāciju kabeļu ieklāšanas darbi, un šonedēļ plānots uzsākt ceļa apmaļu uzstādīšanu. Savukārt Parka ielā pabeigta visas siltumtrases un ūdensvada izbūve, līdz ar to tuvākajā laikā paredzēts uzsākt ceļa virsmas izbūvi. Šonedēļ paredzēts arī uzsākt Blaumaņa ielas pārbūvi, kur jau uzstādītas ceļazīmes un veikti nepieciešamie sagatavošanās darbi.

Turpinās jaunā gājēju tilta būvniecība pār Ogres upi teritorijā starp Jāņa Čakstes prospektu un Ogres ielu. Ir pabeigta visu savienojumu mezglu izbūve, uzsākta tilta klāja un margu montāža, ka arī zemes darbi bruģētajā laukumā, gājēju celiņa un luksoforu izbūves darbi upes kreisajā krastā.

Intensīvi notiek gājēju ietves un veloceliņa Ogre – Ogresgals izbūve. Visā celiņa trases garumā pabeigti zemes slāņa noņemšanas darbi, vairākos atsevišķos posmos notiek uzbēruma izbūve. P.Špakovskis norāda, ka objektā strādā vairāk nekā 20 darbinieki un plānots, ka jau šovasar iedzīvotāji varēs sākt izmantot šo jauno satiksmes infrastruktūras objektu.

 

Šonedēļ plānots uzsākt Ogres valsts ģimnāzijas ēkas un sporta kompleksa būvniecību

Turpinās jaunās Ogres Centrālās bibliotēkas būvniecības darbi. Šobrīd notiek ēkas iekšdarbi, turpinās dažādu inženiertīklu izbūve, tiek veikti arī ēkas autonomās apkures testēšanas darbi, kā arī uzsākta ēkai nepieciešamā aprīkojuma un mēbeļu pasūtīšana. Ēkas nodošana ekspluatācijā paredzēta jau maijā.

Turpinās jaunās Ogres valsts ģimnāzijas ēkas un sporta kompleksa būvniecības projekta ekspertīze. Plānots, ka darbus objektā varētu sākt jau šīs nedēļas nogalē. Sākotnēji tiks noņemta zemes virskārta apbūves laukumā, un sāksies testa pāļu dzīšana. Šo objektu paredzēts pabeigt jau nākamā gada septembrī.

P.Špakovskis informē, ka asfaltrūpnīcai, atsākot asfaltbetona ražošanu, paredzēts pabeigt Rīgas un Kalna ielas krustojuma rotācijas apli, kas satiksmei atvērts jau kopš pagājušā gada 9.decembra.

Izpilddirektors norāda, ka vairākiem projektiem šobrīd tiek veikta iepirkumu procedūra un jau tuvākajā laikā uzsāksies vairāki ielu būvniecības darbi.

Ogres novada pašvaldības darbinieki aicina iedzīvotājus būt saprotošiem un ar iecietību izturēties pret neērtībām būvdarbu laikā.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laikrakstu “Ogres Vēstis Visiem” pērciet preses tirdzniecības vietās vai abonējiet! Pasūtot “OVV” kopā ar “Laimīgo Programmu” – izdevīgāk!