Ogres novada projektu konkursā realizētas daudzas ieceres kultūras un sporta jomā

[ A+ ] /[ A- ]

Ogres novada projektu konkursā realizētas daudzas ieceres kultūras un sporta jomā

Marta Poga

Aizvadītajā gadā Ogres novadā ikgadējā projektu konkursā «R.A.D.I. – Ogres novadam» realizētas daudzas ieceres kultūras un sporta jomā.

Arī aizvadītā gada janvārī Ogres novada pašvaldība izsludināja ikgadējo projektu konkursu «R.A.D.I. – Ogres novadam», kura mērķis ir veicināt sabiedrības iniciatīvas, kas saistītas ar kultūru un sportu.

Projektus varēja iesniegt nevalstiskās organizācijas un komersanti. Ogres novada pašvaldības Komunikāciju nodaļas vadītājs Nikolajs Sapožņikovs informē, ka konkursa ietvaros saņemti 36 projektu pieteikumi, no kuriem finansējuma saņemšanai apstiprināti 23, bet, ņemot vērā valstī ieviestos ierobežojumus Covid – 19 izplatības mazināšanai, pilnībā vai daļēji realizēti tika 22 projekti, kas saistīti ar kultūrvides veidošanu un dažādu kultūras un sporta pasākumu organizēšanu.

 

Projektam piesaka gan koncertus, gan siena talku

Godinot latviskās tradīcijas, skaņu dārzā «Aitu kūts skatuve» projekta «Tradicionālie gadskārtu svētki Ogrē» ietvaros notika divi biedrības «Ogriņa» organizēti pasākumi – Jāņu ielīgošana kopā ar Vītolu ģimeni jūnijā un rudens saulgriežu sagaidīšana jeb Rudenāji kopā ar «Skandiniekiem» un «Ogres danču klubu» septembrī. Biedrības «Plaužezeram» īstenotajā projektā «Siena laiks» norisinājās siena talka, kurā vairākas gubiņu veidotāju komandas prasmīgu instruktoru pavadībā apguva siena grābšanas, kraušanas un nostiprināšanas iemaņas. Rezultātā pēc senām tradīcijām Plaužu ezera krastā tika darinātas 10 siena gubiņas, izveidojot ainavisku vidi atpūtniekiem, radot unikālu vietu gleznošanas plenēra dalībnieku radošajām aktivitātēm un atklājot jaunākās paaudzes dalībniekiem mūsdienās jau piemirstās siena laika paražas.

 

Īsteno projektus kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanā

Kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanai pievērsās arī vairāku citu projektu īstenotāji. Tā, piemēram, Madlienas pagastā SIA «CMB» realizēja projektu «Vērenes muižas teritorijas sakopšanas talka». Tā ietvaros organizēts pasākums šī arhitektūras pieminekļa atdzīvināšanai un kultūrvides veidošanai, sakopjot muižas teritoriju, katlu mājas ēku un klēti.

SIA «Ketner», veicot apjomīgu izpētes darbu un izmantojot dažādu muzeju un arhīvu krājumos uzietas fotogrāfijas, audioierakstus un videomateriālus, izveidojusi muzikāli dokumentālu filmu par Ogres novadnieku – slaveno dziedātāju Paulu Saksu, par ko «OVV» jau rakstīja vienā no iepriekšējiem numuriem. Savukārt nodibinājuma «Ogres novada attīstības fonds «Odivi»» godinājis vēl viena izcila mūsu novadnieka– mākslinieka Kārļa Hūna – piemiņu. Madlienas evaņģēliski luteriskajā baznīcā izveidota pastāvīga viņa darbu reprodukciju izstāde, kas papildināta ar interaktīvu gidu. Izstādes tapšanas gaitā arī atjaunots krāsojums baznīcas sienām un uzstādīts lokāls apgaismojums izstādei.

Biedrības «Ogres teātris» pārstāvji veikuši pētījumu par teātra spēlēšanas tradīcijām, procesiem un personībām Ogres pilsētā no 19.gadsimta 90.gadiem līdz mūsdienām, rezultātā radot manuskripta pirmo daļu grāmatai par Ogres teātra vēsturi.

Teātra tēma skarta arī biedrības «Jaunatnes teātris «Inspire»» īstenotajā projektā. Izmantojot saņemto finansējumu, iegādāts nepieciešamais aprīkojums, izgatavoti skatuves tērpi un iestudēta Imanta Ziedoņa grāmatā «Krāsainas pasakas» balstīta izrāde – ekskursija «Ogre – mana mīlestība», kas ļāva krievvalodīgajam skatītājam gūt ieskatu latviešu kultūrā, vienlaikus iepazīstinot ar Ogres pilsētas skaistākajām vietām. Līdzās Jaunatnes teātra «Inspire» aktieru sastāvam izrādē piedalījās arī teātra studijas «Inspiration» audzēkņi.

 

Īsteno projektus mākslas jomā

Fotomākslai veltīts biedrības «Esi radošs!» projekts «FOTO sestDIENA OGRE 2021». Projekta ietvaros sarīkotas divas fotoizstādes un divi fotoplenēri, kuros piedalījās fotogrāfi no Ogres novada un citām Latvijas pilsētām. Ir izveidotas arī virtuālas izstādes, kas saitē www.fotoskapis.lv pieejamas bez ierobežojumiem vietā un laikā.

Biedrības «Atspulgs» pārstāvji noorganizēja māksliniekam, Ogres Mākslas skolas dibinātājam un ilggadējam direktoram Pēterim Aulmanim veltītu mākslas darbu konkursu «Radi jaunas krāsas Ogres novadā» un meistarklasi – gleznošanu uz audekla ar akrila krāsām. Konkursā iesūtītie darbi un daļa no meistarklasē tapušajām gleznām rudenī tika arī izstādīti Ogres Mūzikas un mākslas skolas izstāžu zālē.

Meistarklases organizētas arī Ogres Attīstības biedrības projektā «Vasaras skola radošajā kvartālā PASTS». To dalībnieki, praktiski darbojoties attiecīgu speciālistu vadībā, guva jaunas iemaņas, prasmes un zināšanas tādās mākslas jomās kā papīra liešana, papirusa izgatavošana, grāmatsējums, keramika un tekstila apdruka.

Savukārt biedrības «LABizjūta» īstenotā projekta «No māla pikas līdz kopgaldam» mērķis bija sniegt iespēju Taurupes pamatskolas un tās Meņģeles un Mazozolu filiāļu skolēniem un viņus pavadošajām personām piedalīties māla trauku veidošanas nodarbībās.

 

Atbalstīti arī muzikāli aktīvi un radoši projekti

Projektā «Ābols no ābeles», ko realizēja Ogres invalīdu biedrība, noorganizēts muzikāli aktīvs un radošs pasākums Suntažos. Apmeklētāji varēja iepazīties ar vietējām un kaimiņu pagastu ģimenēm, kurās amats tiek pārmantots no paaudzes paaudzē. To vidū bija grozu pinēji, karošu grebēji, mucu stīpotāji, tēju vācēji, piparkūku cepēji u. c.

Savukārt Krapes pagastā ar plašu programmu nosvinēti pirmie Krapes muižas svētki, aicinot iepazīties ar vietējo tūrisma piedāvājumu, doties izzinošās ekskursijās, kā arī nogaršot un iegādāties vietējo ražotāju piedāvāto produkciju. Pasākuma izskaņā apmeklētājus priecēja arī brīvdabas koncerts. Projektu, sadarbojoties visai Krapes muižas apkaimes aktīvo iedzīvotāju kopienai, īstenoja biedrība «Skaņumāja».

 

Projekti īstenoti arī sporta jomā

Ņemot vērā valstī noteiktos ierobežojumus sporta sacensību organizēšanai, biedrības «Otrās mājas» projektā «Volejbols vieno 2021», kas sākotnēji tika plānots kā pludmales volejbola turnīrs, organizēti pludmales volejbola āra treniņi Ogresgalā un Madlienā, kā arī Ķegumā, iesaistot skolu jauniešus no dažādiem Ogres novada pagastiem.

SIA «OAP Birojs», darba grupas sastāvā piedaloties arī skolēniem, konkursa ietvaros sarīkoja sporta dienu bērniem un jauniešiem «Jāņa Čakstes prospekta festivāls», popularizējot tādus Ogres novadā populārus sporta veidus kā florbols, basketbols un orientēšanās, kā arī rosinot pievērsties veselīgam dzīvesveidam un dažādot brīvā laika pavadīšanas iespējas.

Turpinot iepriekšējā gadā aizsākto, biedrība «Saules raksts», piesaistot zinošus un augsti kvalificētus speciālistus, īstenoja projektu «Ar Sirdi Sportā II», kas ietvēra pasākumu ciklu Ogres novada Sporta centra audzēkņiem – divu vecuma grupu futbolistiem –, nodrošinot fiziskās aktivitātes ar uzsvaru uz spēka un izturības nostiprināšanu, vispārējo fizisko sagatavotību un saliedēšanos. Savukārt viņu vecākiem sniegta informācija par uztura jautājumiem un ar to saistītajām problēmām jaunajiem sportistiem.

 

Noorganizē piedzīvojumu pasākumu

Biedrība «Vecāki Aizkrauklei» noorganizēja divu dienu piedzīvojumu pasākumu sociālā riska situācijā esošu jauniešu iesaistīšanai sportiskās un citās aktivitātēs, iekļaujot piecu sporta veidu elementus un nodrošinot aktīvu atpūtu dabā. Pasākums ietvēra pārgājienu ar orientēšanās uzdevumiem, jāšanas sportu, supošanu, loka šaušanu, skrējienu, kā arī dažādas iepazīšanās un saliedēšanās aktivitātes.

Savukārt projekta «Atdot sportam savu sirdi» ietvaros biedrības «Bērnu un jauniešu para sporta apvienība» pārstāvji īstenoja para sporta nodarbības (vispārējā fiziskā sagatavotība, ratiņteniss, iepazīšanās ar galda tenisu) bērniem un jauniešiem ar invaliditāti. Tika organizētas tikšanās ar Latvijas labākajiem parasportistiem un paraolimpiskajiem čempioniem, novadīti para sporta paraugdemonstrējumi iesācējiem un sacensības, iesaistīti jaunie treneri.

Biedrība «Taisnais» turpināja jau 2018.gadā aizsākto tradīciju, organizējot labdarības skrējienu/soļojumu no Sauriešiem līdz Ērgļiem par bijušo dzelzceļa līniju ar atpūtas/dzirdināšanas punktiem bijušajās dzelzceļa stacijās. Lielākā daļa trases veda caur Ogres novadu – Suntažu, Ķeipenes, Taurupes un Mazozolu pagastiem.

Covid – 19 izplatības mazināšanas nolūkā noteikto ierobežojumu dēļ biedrībai «SK Skrējiens» neizdevās īstenot projektu «Ģimeņu diena «Mēs esam Ogre»» tā, kā iecerēts. Tā vietā, neizmantojot piešķirto finansējumu, noorganizēta attālināta Ģimeņu diena mājsaimniecību ietvaros. Tā notika 18.novembrī, apvienojot valsts svētku tematiku un Ogres novada iepazīšanu. Tās laikā ģimenes individuāli devās orientēšanās pārgājienā pa Jaunogri un pildīja dažādus uzdevumus.

 

Projekta ietvaros stiprina tēva lomu ģimenē

Pārgājiena un orientēšanās formātā notika arī biedrības «Osports» realizētais projekts «Apslēpto dārgumu medības kopā ar tēti!», kura ietvaros, lai stiprinātu tēva lomu ģimenē un sabiedrībā, kā arī mazinātu stereotipus par šķirtajiem un vientuļajiem tēviem, noorganizēts Tēvu dienai veltīts pasākums Ogres sākumskolas audzēkņu ģimenēm Ogres Zilajos kalnos. Pasākuma programma ietvēra dažādas sportiskas un radošas aktivitātes, vienlaikus veicinot un popularizējot arī veselīgu dzīvesveidu.

Savukārt Meņģeles makšķernieku biedrība, īstenojot projektu «Relaksācija brīvā dabā», maija beigās noorganizēja ģimenes sporta dienu Meņģeles iedzīvotājiem, kas sākās jau rīta agrumā ar makšķerēšanu pie ezera un turpinājās ar ģimeņu foto stafetes pārgājienu, dažādu uzdevumu izpildi un spēlēm. Tika arī sakārtota apkārtējā vide – noritēja pļaušanas darbi pie ezera, sporta laukumā un skolas apkārtnē.

 

 

Laikrakstu “Ogres Vēstis Visiem” pērciet preses tirdzniecības vietās vai abonējiet! Pasūtot “OVV” kopā ar “Laimīgo Programmu” – izdevīgāk!