Ogres novada sociālos speciālistus varēs pazīt pēc dienesta apliecības

[ A+ ] /[ A- ]

Ogres novada sociālā dienesta darbinieka apliecībā ir redzams viņa foto un norādīts tālrunis, pa kuru var pārliecināties, ka viesos nav ieradies viltvārdis.

Lai izvairītos no iespējamajiem krāpšanas gadījumiem, kādi ik pa laikam notiek daudzviet Latvijā, Ogres novada sociālais dienests ir ieviesis darbinieku apliecības, lai ikviens, pie kura ieradies minētā dienesta pārstāvis, varētu pārliecināties, ka šis cilvēks patiesi ir tas, par ko uzdodas.

Ogres novada sociālā dienesta vadītāja Sarmīte Ozoliņa stāsta, ka šāda numurēta, gaišzaļa apliecība plastikāta kartiņas veidā ar darbinieka fotogrāfiju Ogres novadā ieviestas kopš aprīļa vidus. Tās jau ir izsniegtas Ogres, Ciemupes un Ogresgala sociālajiem speciālistiem, un jau tuvākajā laikā apliecības saņems arī Madlienas, Taurupes un Suntažu sociālie darbinieki.

Sociālie dienesti pārtapuši par sociālajiem centriem

S.Ozoliņa stāsta, ka pēc sociālā dienesta reorganizācijas Ogres novadā, kopš 3.janvāra tas strādā jaunā veidolā. Ogres novada sociālo dienestu veido kādreizējie Ogres, Madlienas, Taurupes un Suntažu sociālie dienesti, kas tagad pārtapuši par sociālajiem centriem. «Faktiski mainījies ir šo institūciju nosaukums, bet funkcijas un darbinieki palikuši tie paši. Tāpat kā iepriekš, sociālie centri sniedz sociālo palīdzību un pakalpojumus. Kā atsevišķas institūcijas novada sociālā dienesta sastāvā ir savulaik Ogres sociālā dienesta (Ogrē, Parka ielā 1) pakļautībā esošais Krīzes centrs «Laipas», Dienas centrs «Saime» un Ģimenes atbalsta dienas centrs,» stāsta S.Ozoliņa, kuras pārziņā ir visu jaunā sociālā dienesta pakļautībā esošo struktūrvienību administrēšana, personāla vadība, pārraudzība, darba koordinēšana, visām institūcijām Ogres novada ietvaros nodrošinot vienādus noteikumus un prasības.

Ir jādod makšķere, nevis zivs

«Arī sociālajiem dienestiem dzīve kļūst aizvien grūtāka, jo pieaug pakalpojumu saņēmēju loks, bet finansiālo līdzekļu ir tik, cik ir. Izskan viedoklis, ka ir izveidojusies jauna patērētāju paaudze, kas prot tikai ņemt, neko nedodot pretim. Tam daļēji var piekrist un arī nepiekrist. Mana darba pieredze sociālajā jomā ir 11 gadu un, sastopoties ar pabalstu ņēmējiem, patiesi nākas konstatēt, ka tie ir mūsu kādreizējo klientu bērni. Līdz šim 50 procentus no mēnesī pašvaldībā garantētā minimālā ienākumu (GMI) līmeņa pabalstam izlietotajiem līdzekļiem un 20 procentus no mēnesī pašvaldībā dzīvokļa pabalstam izlietotajiem līdzekļiem sedza valsts. Plānots, ka no nākamā gada visas šīs izmaksas gulsies tikai un vienīgi uz pašvaldības pleciem. GMI būs izņemts no normatīviem kā obligāts pasākums, līdz ar to mums nāksies daudz rūpīgāk izvērtēt, kam šo palīdzību sniegt un kam nē, jo, kā jau minēju, naudas ir tik, cik ir. Nav noslēpums, ka daži šo GMI pabalstu jau gadiem pieraduši saņemt gluži kā algu. Labklājības ministrijas nostāja ir tāda, ka šis pasākums sevi nav attaisnojis, jo sociālā dienesta uzdevums, tēlaini sakot, ir iedot makšķeri, nevis zivi. Proti, palīdzēt cilvēkam risināt viņa problēmas, ieteikt, kā to labāk izdarīt, lai viņš pats var nostāties uz kājām. Protams, viegli tas nav, bet no kaut kā ir jāsāk, jo nevar jau visu laiku paļauties vien uz pabalstiem. Pēc Nodarbinātības valsts aģentūras datiem, ir pietiekami daudz darba vietu, kur varētu strādāt, bet ilgstošie bezdarbnieki reizēm mēdz izvirzīt neadekvāti augstas prasības attiecībā uz algu, neizvērtējot ne savas spējas, ne izglītību, ne varēšanu,» saka S.Ozoliņa.

Sociālie darbinieki priekšapmaksu neiekasē

Ogres novada sociālā dienesta vadītāja vēlreiz atgādina, ka, gadījumos, ja ir ieradušās personas, kas uzdodas par sociālajiem darbiniekiem, ir jālūdz uzrādīt dienesta apliecību. «Apliecības otrā pusē norādīts tālruņa numurs, pa kuru zvanot, var pārliecināties, vai konkrētais darbinieks patiesi strādā sociālajā dienestā. Pēdējā laikā gan nav dzirdēts par krāpnieciskām darbībām Ogres novadā, kur kāds būtu uzdevies par sociālo darbinieku. Tomēr tādi gadījumi ir bijuši un var būt arī nākotnē, tāpēc vēlreiz gribu uzsvērt – sociālie darbinieki nekādā gadījumā nepieprasa priekšapmaksu par pakalpojumiem,» skaidro Ogres novada sociālā dienesta vadītāja Sarmīte Ozoliņa.

Ogres novada sociālā dienesta vadītāja Sarmīte Ozoliņa stāsta, sociālā darba speciālistu kopš aprīļa vidus var atpazīt pēc dienesta apliecības.

Dzintras Dzenes foto