Ogres novadā turpinās uzsāktie būvdarbi

[ A+ ] /[ A- ]

Ogres novadā turpinās uzsāktie būvdarbi

Dzintra Dzene

Ogres novada pašvaldības domes 4.novembra komiteju sēdes informatīvajā daļā pašvaldības izpilddirektors Pēteris Špakovskis informēja deputātus par aktuālajiem darbiem pašvaldības infrastruktūras sakārtošanā un attīstībā.

Tostarp saņemta Kultūras pieminekļa remonta, konservācijas, restaurācijas un rekonstrukcijas darbu atļauja un  uzsākta projekta «Taurupes muižas klēts pārbūve» īstenošana ar valsts finansējumu 85 procentu apmērā.

P.Špakovskis norāda, ka Taurupes muižas klēts pārbūves darbi uzsākti pilnā apjomā. Līgums par to izpildi noslēgts ar SIA «Lagron». Šobrīd sakārtota apkārtējā vide, novākti bīstamie koki un krūmi, vecā elektroinstalācija, iztīrīta ēkas iekšpuse un notiek plānotie darbi attiecībā uz ēkas pamatu sanāciju.  

Taurupes muižas klēts pārtaps par sabiedrisku ēku

Finansējumu šī vietējās nozīmes arhitektūras pieminekļa pārbūvei Ogres novada pašvaldība ieguva, iesniedzot Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā (VARAM) projekta pieteikumu, kas tika iekļauts VARAM rīkojumā «Par atbalstītajiem augstas gatavības pašvaldību investīciju projektiem valsts budžeta finansējuma piešķiršanai, kas saistīti ar «Covid – 19» krīzes pārvarēšanu un ekonomikas atlabšanu». Projekta kopējās izmaksas ir 900 000 eiro, no tiem 85 procenti ir valsts finansējums, savukārt pašvaldības līdzfinansējums ir 15 procenti no projekta izmaksu summas jeb 135 000 eiro. Taurupes muižas klēts būvprojektu izstrādāja SIA «Arhitektu birojs LOFT». Klēts ēka, kas celta 19. gadsimta pirmajā pusē, atrodas vēsturiskās Taurupes muižas apbūves kompleksā. Pēc Otrā Pasaules kara klēts ēka izmantota kā kopsaimniecības graudu noliktava, 1987. gadā klēts ēka atjaunota un pielāgota Taurupes novadpētniecības muzeja vajadzībām. Atjaunoto klēti 1997. gadā nopostīja ugunsgrēks.

Projekts paredz atjaunot vēsturisko muižas klēti par sabiedrisku ēku ar Taurupes novadpētniecības muzeju tās pirmajā stāvā un daudzfunkcionālu zāli izstāžu un pasākumu rīkošanai otrajā stāvā. Muzejā nozīmīga vieta būs materiāliem par mākslinieka Vilhelma Kārļa Purvīša dzīvi un daiļradi un viņa gleznu reprodukciju izstādei.

«Mūsu novadā ir ļoti bagātīgs kultūrvēsturiskai mantojums, un mums kopīgiem spēkiem jācenšas to saglabāt, kur iespējams – saglābt un atjaunot, lai mūsu tautas un valsts vēstures liecības nodotu nākamajām paaudzēm. Taurupes muižas klēts arī būs viena no šādām liecībām. Esmu gandarīts, ka mūsu projekta pieteikums guva valdības atbalstu, tā realizēšanai piešķirot finansējumu,» uzsver Ogres novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Egils Helmanis.

Starp Ogres novada pašvaldību un SIA «LAGRON» noslēgtais līgums paredz būvdarbus pabeigt līdz 2022. gada septembrim.

Ogrē darbi notiek vairākos būvobjektos

P.Špakovskis informē, ka Ogrē, Skolas ielā 12, turpinās oktobrī uzsāktie Ogres novada Sporta centra ēkas energoefektivitātes paaugstināšanas darbi. Šobrīd notiek lietus ūdens kanalizācijas tīklu izbūve, kā arī ēkas pamatu atrakšana un hidroizolācijas slāņa izveide.

Projektā plānotos būvdarbus veic SIA «Velve – AE», ar kuru pašvaldība noslēgts līgums.

Ogrē, teritorijā starp Meža prospektu, Zaķu ielu un Dzilnas ielu (Meža prospektā 17), turpinās arī jaunās Ogres Valsts Ģimnāzijas ēkas un sporta ēkas būvniecība – pašlaik galvenokārt notiek dažādi betonēšanas darbi, sienu, kolonu un metāla konstrukciju montāžas darbi, kā arī novembra vidū paredzēts pabeigt pieslēgumu  centrālajiem siltumapgādes tīkliem. «Neraugoties uz to, ka valstī noteikta ārkārtējā situācija un ir apgrūtināti arī būvniecības procesi – kavējas materiālu piegādes, būvniecība virzās uz priekšu un atkāpes no darbu grafikiem nav novērotas,» stāsta P.Špakovskis.

Pašvaldības izpilddirektors informē arī, ka noslēgts līgums par «Dizaina objekta «Logo»  būvniecību pie Ogres upes ietekas Daugavā». «Neraugoties uz to, ka objekts ir šķietami vienkāršs, tas tomēr ir gana sarežģīts un šobrīd tiek meklēti citi risinājumi pamata paļu izbūvei, kas prasa laiku. Risinājumu meklējam kopīgi ar projektētājiem un būvniekiem, lai pēc iespējas ātrāk varētu uzsākt būvniecības darbus,» skaidro P.Špakovskis.

Kas attiecas uz Jauniešu mājas pārbūvi Ogrē, Brīvības ielā 40, pašvaldības izpilddirektors stāsta, ka oktobrī iekārtots būvlaukums, veikta ēkas piebūves demontāža, daļēji veikti galvenās ēkas demontāžas darbi – ap māju noņemts esošais bruģis un notiek būvniecības materiālu piegāde. 

Ogres novada pašvaldības darbinieki par būvdarbu izpildi minētajā objektā noslēgusi līgumu ar AB «Panavežio Staybos Trestas». Novembrī plānota jauno pamatu izbūve, ārējo elektrotīklu, ūdensvada un kanalizācijas tīklu izbūve.

Par klinšu kāpšanas sienas būvniecību Ogrē, Zvaigžņu ielā 1, līgums noslēgts ar SIA «FALKORS climbing solution».  Darbi notiek ar nelielu novirzi no grafika un būvkonstruktori strādā pie konstrukciju stiprināšanas un piesaistes atbilstoši torņa nestspējai.

Savukārt Ogresgala pirmsskolas izglītības iestādē  «Ābelīte» būvdarbi ir pabeigti un objekts nodots ekspluatācijā.

Ogrē pabeigta arī gājēju ietves izbūve Priežu ielā, ievērojami uzlabojot gājēju drošību. Īpaši nozīmīgs šis uzlabojums ir Ogres novada Sociālā dienesta apmeklētājiem un Ogres tehnikuma audzēkņiem, kuru dienesta viesnīcas atrodas netālu no Priežu ielas.

Darbu ietvaros sakārtota lietus ūdens kanalizācijas sistēma, uzlabots ielas apgaismojums un atjaunotas arī kāpnes, kas ved uz Ogres tehnikuma dienesta viesnīcu. Tuvākajā laikā Priežu ielas savienojumā ar Upes prospektu plānots ierīkota arī gājēju pāreja. Darbus objektā veica SIA «MRG Būve», līguma summa – 64 661,65 eiro bez PVN

Turpinās ielu sakārtošana Ogrē, Kartonfabrikas rajonā  

P.Špakovskis informē, ka, turpinot ielu stāvokļa uzlabošanu individuālās apbūves teritorijās, Ogrē, Kartonfabrikas rajonā, tiks pārbūvētas vēl trīs ielas ar grants segumu – Lauberes, Madlienas un Bezdelīgu iela. Dokumenti iesniegti Ogres novada būvvaldē, lai izpildītu būvdarbu nosacījumus.

Šo ielu pārbūves projekta koncepcija un risinājums paredz ielas un nobrauktuvju seguma atjaunošanu ar asfaltbetona segumu, esošā grāvja aizbēršanu ar uzbēruma grunti, lietus ūdens kanalizācijas sistēmas izveidi, elektronisko sakaru kanalizācijas izbūvi.

Šogad plānots uzsākt darbus pie pazeme komunikāciju izbūves un nākamgad, iestājoties būvdarbu veikšanai piemērotiem laikapstākļiem, paredzēts ieklāt asfaltbetona segumu.

Madlienas ielā būvdarbi jau ir uzsākti, tos veic SIA «GP Holding», izmaksas – 154 283, 87 eiro bez PVN;

Gatavojoties būvdarbu uzsākšanai, Lauberes ielas pārbūves projekta dokumenti šobrīd ir iesniegti Ogres novada būvvaldē. Par būvdarbu izpildi pašvaldības darbinieki noslēguši līgumu ar SIA «MRG Būve», izmaksas – 145864,35 eiro bez PVN.

 Būvvaldē ir iesniegta arī Bezdelīgu ielas pārbūves projekta dokumentācija. Arī šajā objektā darbus veiks SIA «MRG Būve», izmaksas – 122 245,95 eiro bez PVN.

Jāpiebilst, ka gan Lauberes, gan Bezdelīgu ielā būvdarbus plānots uzsākt tuvākajā laikā.

Ielu pārbūves un remonta darbi tiek arī Lielvārdē un Rembatē

Lielvārdē vairākās ielās turpinās komunikāciju izbūve, brauktuves atjaunošana. «OVV» jau rakstīja, ka 2020. gada 10. jūnijā Lielvārdē uzsākts ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstības projekts un tiek īstenoti arī projekti ielu segumu atjaunošanai. To ietvaros Lielvārdē, Meža un  Uzvaras ielā bija paredzēts izbūvēt ūdensvadu un kanalizāciju, kā arī atjaunot ceļa virsmu. Faktiski sanācis, ka vienlaicīgi vienā un tajā pašā objektā būvdarbi  jāveic trim dažādiem būvniekiem. «Bija lieli sarežģījumi, nebija redzējuma, kā atjaunot ielu segumu līdz ziemai, bet šobrīd risinājumi atrasti un visi minētajās ielās dzīvojušie var justies mierīgi – ceļus atjaunos, varbūt vēl nebūs pabeigta asfalta virskārta, bet pārvietoties varēs un arī ceļu uzturēšanu būs iespējams veikt pilnā apmērā,» skaidro pašvaldības izpilddirektors.

P.Špakovskis informē arī, ka Ķegumā pabeigta Tautas nama fasādes vienkāršotā atjaunošana un objekts nodots ekspluatācijā.  4.novembrī uzsākti Rembates ciema ielu remonta darbi, kas skars Liepu un Ķeguma ielas posmus un saistītās iekšpagalmu teritorijas, lai sakārtotu brauktuves un autostāvvietas. Būvdarbus veic SIA «Ceļinieks 01». P.Špakovskis piebilst, ka tuvākajā laikā plānots uzsākt arī velotrases izbūvi Ķeguma, Komunālajā ielā. 

Laikrakstu “Ogres Vēstis Visiem” pērciet preses tirdzniecības vietās vai abonējiet! Pasūtot “OVV” kopā ar “Laimīgo Programmu” – izdevīgāk!