Ogres un Ķeguma novadu deputāti nelabprāt izsniedz zvejas licences

[ A+ ] /[ A- ]

Ķeipenietis Aivars Lokmanis bija pat ieradies uz Ogres novada domes Tautsaimniecības komitejas sēdi, lai nepieciešamības gadījumā atbildētu uz deputātu jautājumiem.

Pagājušajā mēnesī «OVV» informēja, ka Ogres novada domes Tautsaimniecības komitejas sēdē tika izskatīts privātpersonas Aivara Lokmaņa iesniegums ar vēlmi iegūt rūpnieciskās zvejas licenci Plaužu ezerā, bet lēmuma pieņemšanu atlika. Vakar, 8.jūlijā, deputāti šo jautājumu skatīja atkārtoti.

Pirms mēneša Ogres novada domes deputāti vienojās, ka pirms lēmuma pieņemšanas būtu lietderīgi šajā jautājumā uzklausīt sabiedriskās organizācijas «Mēs-zivīm», kuras nodarbojas ar zivju aizsardzību un pavairošanu, pārstāvju viedokļus. «OVV» toreiz sazinājās ar biedrības «Mēs-Zivīm» valdes priekšsēdētāju Ivaru Dubru, kurš pauda viedokli, ka labāk būtu, ja Plaužu ezerā tiktu atļauta tikai licencētā makšķerēšana, lai ķert zivis un reizē arī kvalitatīvi atpūsties varētu pēc iespējas lielāks makšķernieku skaits ar visām ģimenēm. Tas nāktu tikai par labu Ķeipenes ekonomiskajai attīstībai, nevis vienam vai diviem zvejniekiem.

Kā izrādījās, uz jautājuma atkārtotu izskatīšanu neviens sabiedriskās organizācijas pārstāvis nebija uzaicināts, tāpēc deputāti apmierinājās ar Ķeipenes pagasta pārvaldes vadītāja Viļņa Sirsoņa ziņojumu. V.Sirsonis informēja, ka, lai arī zveja ar tīklu tiek dēvēta par rūpniecisku, tomēr atļauja, kādu prasa A.Lokmanis, nozīmē, ka zivis tiks ķertas tikai paša patēriņam, nevis, piemēram, tirgošanai. Bez tam pagasta pārvaldes vadītājs minēja vairākus labumus, kas tiks gūti, tādu atļauju izdodot. Piemēram, zvejniekam būs pienākums visus lomus fiksēt speciālā žurnālā, kas dos iespēju analizēt zivju daudzumu Plaužu ezerā. Saņemtā maksa par licenci tiks izmantota, lai papildinātu zivju resursus, ja tādu ienākumu no konkrētā ezera nebūs, atbalstu no valsts varēs negaidīt. V. Sirsonis izteica arī pieņēmumu, ka ar moderniem makšķerēšanas rīkiem, iespējams, var noķert pat vairāk zivju, nekā ar vienu tīklu. Viņš ir pārliecināts, ka zivju Plaužu ezerā ir pietiekami, jo tur ielaistas pat vairākas tonnas mazuļu, bet iespēju atteikt atļaujas izsniegšanā šajā gadījumā nemaz neparedz Zvejniecības likums.

Neizpratnē bija deputāts Ludvigs Tribockis, kurš, kā izskatījās, paspējis aizmirst, ka iepriekš jautājuma izskatīšana tika atlikta, nevis pieņemts lēmums atļauju neizdot. Savukārt deputāts Māris Siliņš vēlējās zināt, vai A. Lokmanis arī pats ir ko darījis zivju resursu atjaunošanā Plaužu ezerā. Lomanis, kurš speciāli bija ieradies uz šo sēdi, paskaidroja, ka ar zveju nodarbojies jau vairākus gadus, maksājot nomas maksu, kas tikusi izmantota zivju resursu atjaunošanai. Bez tam, ņemot vērā, ka viņa māja atrodas tieši pie ezera, A.Lokmanis kopj un uztur kārtība krastu 300 m garumā.

Ar nelielu balsu pārsvaru Tautsaimniecības komiteja lēma virzīt apstiprināšanai domes sēdē Aivaram Lokmanim pozitīvu lēmumu.

Droši vien, ka vislielāko neizpratni domes deputātos izraisīja ne pārāk lielā nomas maksa par atļauju zvejot ar tīklu – no 20 līdz 40 latiem gadā. Ar līdzīgu paradoksu 7. jūlija domes sēdē saskārās Ķeguma novada pašvaldības deputāti, kuriem par pārsteigumu noma par zveju Daugavā ar murdu izmaksā vien 7 latus gadā. Vēlmi ķert zivis pašpatēriņam Daugavā pretī savai dzīvesvietai bija izteicis birzgalietis Indulis Zāģeris. Diskusiju laikā deputāti pieminēja, ka pat makšķerēšanas atļauja gadam izmaksā vairāk – 10 latus.

Ķeguma novada domes deputāti ar septiņām balsīm «pret» un tikai trim «par» lēma tādu atļauju neizsniegt. Balsošanā nepiedalījās deputāts Laimons Bicāns, motivējot, ka pats ir zivju audzētājs. Savukārt savu viedokli šajā jautājumā viņš pauda gan pārējiem deputātiem, gan arī «OVV». L.Bicāns atklāja: ja Ķeguma novada pašvaldība neizmantos iespēju ļaut zivis Daugavā ķert saviem iedzīvotājiem, tad šīs murdu izmantošanas kvotas pāries citu pašvaldību, kas atrodas pie Ķeguma HES ūdenskrātuves, rīcībā, tātad zivju Daugavā šāda lēmuma rezultātā vairāk nepaliks. Viņš pastāstīja, ka murda ielikšana ir ļoti smags fizisks darbs, bet zivju var arī nebūt nemaz tik daudz, cits varbūt ar makšķeri noķer vairāk. L. Bicāns uzskata, ka viņa kolēģu pieņemtais lēmums ir nelikumīgs, tāpēc I.Zāģerim ir visas tiesības to pārsūdzēt.

Ritvara Raita foto