Ogres vakara vidusskolu pievienos Ogres 1.vidusskolai

[ A+ ] /[ A- ]

Aizvadītās nedēļas Ogres novada domes sēdē, 17.februārī, tika pieņemts lēmums no šā gada 1.septembra reorganizēt Ogres vakara vidusskolu un Ogres 1. vidusskolu. Reorganizācijas rezultātā jau no nākamā mācību gada Ogres vakara vidusskola tiks pievienota Ogres 1. vidusskolai.

Ogres 1. vidusskolas direktorei Inetai Tamanei uzdots līdz šā gada 1. jūlijam sagatavot Ogres 1. vidusskolas nolikumu jaunā redakcijā, tajā paredzot vispārējās pamata un vidējās izglītības vakara un neklātienes programmu īstenošanu, un iesniegt to apstiprināšanai domē. Šajā gadījumā apvienošanai būtiskākais nav ekonomiskais pamatojums, bet gan vēlme sakārtot saimnieciskos un juridiskos jautājumus, jo abas skolas atrodas vienā ēku kompleksā Ogrē, Zinību ielā 3.

«OVV» jau rakstīja par ierosinājumu veikt abu skolu apvienošanu, pret ko iebilda vakara vidusskolas pedagogi un audzēkņi, kurus satrauc tas, kā viņi spēs iekļauties vidusskolas dzīvē, jo daudzi no vakarskolniekiem jau ir pieauguši un ar savu, ne vienmēr pozitīvu dzīves pieredzi. Daudzi no viņiem savulaik nav spējuši turpināt mācības parastajā vidusskolā un nu faktiski pēc apvienošanas zināmā mērā ir spiesti tajā atgriezties. Apvienošanas iniciatori gan sola, ka vakarskolas audzēkņu mācību procesu un apgūstamās programmas šī reorganizācija neietekmēs, viņi varēs turpināt mācīties ierastajās telpās, pie ierastajiem pedagogiem. Cik veiksmīga būs šī apvienošanās un vai tā nesekmēs vakarskolas kā tādas izzušanu, rādīs laiks. Tas, ka nepieciešamība pēc vakarskolas pastāv, nav noliedzams, jo šajā skolā mācās 253 audzēkņi, kuru skaits piecu gadu laikā nav īpaši sarucis. Savukārt Ogres 1.vidusskolā laika gaitā audzēkņu skaits ir samazinājies no 2005.gadā reģistrētajiem 1202 audzēkņiem līdz šobrīd esošajiem 954.

Domes lēmums par šo skolu reorganizāciju stāsies spēkā pēc saskaņošanas ar Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministriju normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

Pret šo lēmumu balsoja divi deputāti – Egils Helmanis un Dzintra Mozule.