Ogres Valsts ģimnāzija gatavojas jaunajam mācību gadam

[ A+ ] /[ A- ]

Ogres Valsts ģimnāzija gatavojas jaunajam mācību gadam

Dzintra Dzene

No 2022./2023. mācību gada Ogres Valsts ģimnāzija (OVĢ)  ir vienīgā izglītības iestāde Ogres pilsētā, kur tiek uzņemti audzēkņi vispārējās vidējās izglītības programmas 10. klasēs un nākamo divu gadu laikā OVĢ  kļūs par vienīgo vispārējās vidējās izglītības iestādi Ogres pilsētā – skolā mācīsies tikai 10. – 12. klašu skolēni.

Ģimnāzija piedāvā izglītoties vienā no četriem novirzieniem – «Cilvēks un sabiedrība», «Kultūra un mākslas», «Inženierzinātnes un tehnoloģijas» un «Dabaszinātnes».

Ogres novada Izglītības pārvaldes darbinieki norāda, ka, veidojot jaunās mācību kursu programmas, katrā novirzienā ņemtas vērā arī jauniešu un viņu vecāku izteiktās vēlmes un Latvijas darba tirgū dominējošo profesiju pieprasījuma tendences.

 

OVĢ būs astoņas 10.klases

2022./23. mācību gadu OVĢ uzsāks vairāk nekā 210 desmito klašu skolēni astoņās klasēs – skolas maksimālā desmito klašu kapacitāte ir 224 skolēni.

Vidējās izglītības programmas novirzienu «Kultūra un mākslas» apgūs 28 skolēni, savukārt novirzienā «Cilvēks un sabiedrība» pieteikušies gandrīz 90 skolēni, tāpēc nolemts veidot trīs klašu komplektus. Pa diviem klašu komplektiem būs arī «Inženierzinātņu un tehnoloģiju» vai «Dabaszinātņu» novirzienā. Izglītības pārvaldes darbinieki secina – jaunieši ir informēti, ka darba tirgū trūkst inženierzinātņu speciālistu, tāpēc ir prieks par tiem, kuri izlēmuši padziļināti apgūt šīs jomas.

Izglītības pārvaldes darbinieki uzsver, ka OVĢ varēs mācīties visi skolēni, kuri izpildījuši minimālos uzņemšanas kritērijus atbilstošajā programmas novirzienā. Uzteicams, ka OVĢ izvēlējušies skolēni no visa Ogres novada un topošie ģimnāzisti no citiem novadiem.

 

Notiek aktīva kvalitatīvu pedagogu piesaiste

OVĢ kolektīvs lielā mērā jau izveidots, tajā ir augsti kvalificēti, kompetenti un uz izcilību orientēti pedagogi. Skola vēl meklē piemērotākos kandidātus fizikas, programmēšanas, inženierzinātņu un angļu valodas jomā. Sadarbībā ar Ogres novada pašvaldību skola potenciālajiem pedagogiem piedāvā konkurētspējīgu atalgojumu un lieliskus darba apstākļus. Ar pieejamajām vakancēm un nodarbinātības nosacījumiem var iepzīties Ogres novada pašvaldības mājas lapā www.ogresnovads.lv.

 

Mācību gads sāksies divu pilsētas skolu ēkās

Mācību gadu desmito klašu skolēni uzsāks divu skolu ēkās – Ogres 1.vidusskolas telpās Zinību ielā 3 un pašreizējās OVĢ telpās Meža prospektā 14. Plānots, ka starp abām ēkām pārvietosies galvenokārt skolotāji, ne skolēni. Šomēnes OVĢ vadība informēs topošos 10. klašu skolēnus par to, kurā no divām iepriekš minētajām ēkām notiks mācības pirmajā semestrī. Plānots, ka jaunajā skolas ēkā Gunāra Astras ielā 1 10. līdz 12.klašu skolēni mācības varēs uzsākt gadu mijā. Savukārt 8. līdz 9.klašu skolēni mācības turpinās Meža prospektā 14.

 

Turpinās OVĢ jaunās ēkas būvniecība

OVĢ un mācību iestādes sporta ēkā Gunāra Astras ielā notiek intensīvs būvniecības darbs, lai rudenī skolas ēku varētu nodot ekspluatācijā, un līdz gadu mijai aprīkot un sagatavot mācību darbam.

Jūlijā turpinājās logu montāža un stāvlaukumu konstrukciju izbūve. Tiek veikti inženierkomunikāciju izbūves darbi (apkure, vēdināšana, ūdensapgāde, elektroapgāde), skolas ēkas fasādes apdare un iekšdarbi – sienu un griestu sagatavošana un krāsošana, starpsienu izbūve, flīzēšana.

Augustā plānota ārējo inženierkomunikāciju izbūve (lietus un sadzīves kanalizācija, ūdensvads, siltumtrase), sāksies labiekārtošanas darbi, turpināsies skolas ēkas fasādes apdare un iekšdarbi – sienu un griestu sagatavošana un krāsošana, starpsienu izbūve, flīzēšanas darbi.

 

Skolā būs mūsdienīgs inventārs

Skolu un sporta ēku paredzēts aprīkot ar jaunām mēbelēm, aprīkojumu un tehnoloģijām, kas nepieciešamas mācību procesa nodrošināšanai. Skolā būs arī laboratorijas, dabaszinātņu un tehnoloģiju klases, metodiskais centrs ar bibliotēku. Atsevišķas telpas paredzētas gan skolotājiem ārpusstundu darba organizēšanai, gan skolēniem. Skolā būs arī atsevišķa aprīkota ēdināšanas zona. Sporta ēku aprīkos un piemēros ne tikai kursa «Veselība un sports» vajadzībām, bet arī interešu izglītības un sporta profesionālās ievirzes grupu darbībai. Sporta ēkā papildus vieglatlētikas arēnai un komandu sporta laukumiem būs pieejama cīņu, horeogrāfijas un vingrošanas, kā arī trenažieru zāle.

 

Vidusskolēni varēs izmantot dienesta viesnīcu

Ja sākumizglītības un pamatizglītības posmā ir nozīmīgi, lai skola atrodas iespējami tuvu dzīves vietai, tad vidusskolēni līdz savām vajadzībām un interesēm atbikstošākajai mācību iestādei spēj mērot lielākus attālumus. Ogres novadā būtiska priekšrocība ir dzelzceļa infrastruktūra, kas vairumā gadījumu skolu audzēkņiem ļauj ātri un ērti nokļūt mācību iestādē. Taču, lai mazinātu iespējamos šķēršļus mācībām piemērotākajā vidusskolā, Ogres novada pašvaldības domes deputāti 28.jūnija sēdē skatīja lēmumprojektu par finansējuma piešķiršanu un līguma slēgšanu ar Ogres tehnikumu par dienesta viesnīcas pakalpojuma izmantošanu Ogres novada vispārējās vidējās izglītības iestāžu izglītojamajiem. Vidusskolēniem būs pieejama dienesta viesnīca Ogrē, Jaunatnes ielā 3. Skolēnam par vietu dienesta viesnīcas istabā būs jāmaksā 8,54 eiro, bet pašvaldība piemaksās 20,51 eiro mēnesī.

Saskaņā ar Ogres pilsētas vispārējās vidējās izglītības iestāžu sniegto un Ogres novada Izglītības pārvaldes apkopoto informāciju vajadzība pēc dienesta viesnīcas nākamajā mācību gadā varētu būt nepieciešama ap 20 izglītojamajiem, kuru dzīvesvieta atrodas ārpus Ogres pilsētas teritorijas un izglītojamajiem ikdienā braukt uz izglītības iestādi un atpakaļ uz mājām ir apgrūtinoši un sarežģīti.

Ogres novada pašvaldības speciālisti šobrīd izstrādā arī noteikumus par braukšanas maksas atvieglojumiem sabiedriskajā transportā, kuros plānoti arī braukšanas maksas atvieglojumi ceļam uz vidējās izglītības iestādēm.

Laikrakstu “Ogres Vēstis Visiem” pērciet preses tirdzniecības vietās vai abonējiet! Pasūtot “OVV” kopā ar “Laimīgo Programmu” – izdevīgāk!