Ogres Zonta klubs uzņemts starptautiskajā Zonta kustībā

[ A+ ] /[ A- ]

Pirmajā rindā no kreisās – 21. reģiona gubernatores padomniece Liisa Sulin Elmqvist, 21. reģiona koordinatore Kirsi Nickels (Somija); 21. reģiona gubernatore Ruth Brunner, 21.reģiona PR vadītāja Kiki Ann Maritzson, Ogres Zonta kluba vadītāja Regīna Skuja, 21.reģiona 06 apgabala direktore Velta Raudzepa, Līvija Rijze, Ārija Mihalovska, Sanita Šķēle, otrajā rindā no kreisās – Iveta Rībena, Inese Ādmine, Sarmīte Kirhnere, Sarmīte Ozoliņa, Iveta Holcmane, Ieva Jermacāne, Andra Feldmane, bijusī 21. reģiona gubernatore Ausma Pāvulāne, Ligita Zadvinska, Dzintra Mozule, Sanita Aumeistare un Regīna Raubišķe.

Sestdien, 25.septembrī, Ogres Zonta klubs tika oficiāli uzņemts starptautiskajā Zonta kustībā. Pašlaik Ogres Zonta klubā ir 23 dalībnieces, kas turpmāk strādās cieši kopā ar Latvijas un Zviedrijas zontām, esot Zonta 21. reģiona 06 Zviedrijas un Latvijas apgabala sastāvā.

Jauizveidotais Ogres Zonta klubs savu iniciācijas pasākumu atzīmēja ar konferenci, kas norisinājās Ogres Kultūras centrā. Tajā piedalījās Zonta vadības pārstāves no Zonta kustības starptautiskās padomes, zontas no Zviedrijas, Latvijas Zonta kustības dalībnieces, kā arī Ogres novada domes priekšsēdētājs Edvīns Bartkevičs. Viņš izteica gandarījumu, ka arī Ogrē turpmāk darbosies šis starptautiskais sieviešu labdarības klubs.

Padarīt pasauli labāku

Ogres zontu mērķis ir padarīt pasauli labāku ar vietējo projektu palīdzību. Tas ir labdarības klubs, kurā darbojas aktīvākās sievietes. Zonta misija – uzlabot sieviešu juridisko, politisko, ekonomisko, veselības, izglītības un profesionālo statusu ar pakalpojumu palīdzību un aizstāvību; strādāt, lai veicinātu sapratni, labo gribu, mieru un pasaules sieviešu uzņēmēju un profesionāļu biedrošonos; sekmēt taisnību un cieņu pret cilvēktiesību un pamatbrīvību ievērošanu; starptautiski apvienoties, lai veicinātu ētiskos standartus, uzlabotu servisa programmas un nodrošinātu starptautisku atbalstu un biedriskumu, kalpojot vietējai sabiedrībai un pasaulei.

Ogrēnietes – īpaši enerģiskas

Zonta kustība pasaulē jau nosvinējusi savu deviņdesmitgadi, tā apvieno 1200 klubus 67 valstīs ar 33 000 biedru. Latvijā līdz šim bija jau četri šādi klubi – Rīgā, Jelgavā, Valmierā un Bauskā. Piektā – Ogres Zonta kluba – kopā pulcētāja un prezidente ir Hipotēku un Zemes bankas Ogres filiāles vadītāja Regīna Skuja.

Pasākuma otrā daļa norisinājās vakarā, Rīgas Vēstures un kuģniecības muzejā. Tajā Ogres Zontas pasaules Zonta saimē, sirsnīgi sveicot un piespraužot Zonta nozīmīti, uzņēma 21 reģiona gubernatore Rūta Brūnere (Ruth Brunner). Viņai pievienojās 21.reģiona 06 apgabala direktore Velta Raudzepa, kā arī visu Latvijas Zonta klubu pārstāves. «Mēs savai uzņemšanai zontās briedām piecus gadus, enerģiskās Ogres meitenes to izdarīja piecos mēnešos,» apsveikuma runā atzinīgu vērtējumu pauda Bauskas Zonta kluba pārstāves. Šo komplimentu vispirmāmkārtām pelnījusi kluba vadītāja R.Skuja, uz kuras pleciem gūlās prāvās dokumentācijas kārtošana un pārējais līdzšinējo darbu smagums. Katrai jauniesvētītajai Zonta kluba dalībniecei Bauskas zontas dāvināja karotīti ar iegravētu Zonta kustības logo un kluba dzimšanas dienas datumu. Šo karotīti kā dārgu relikviju Ogres Zontas pēc gadiem varēs nodot nākamajām paaudzēm.

Ko citiem varu dot, nevis ņemt

«Esmu ļoti priecīga un gandarīta, ka manā tēvzemē izveidojies vēl viens Zonta klubs,» ar saviļņojumu atzina bijusī 21. reģiona gubernatore, Zviedrijas latviete Ausma Pāvulāne (Ausma Pavulans).

Ar uzrunu gan latviešu, gan zviedru valodā svinību viesus pagodināja Rīgas vicemērs Ainārs Šlesers.

«Simpātiski ir tas, ka jūs apvienojusi nevis doma «ko varu ņemt», bet gan – ko es varu dot citiem»,» savā apsveikuma runā teica Ogres novada domes priekšsēdētāja vietnieks Egils Helmanis. Jaunizveidoto klubu sveikt bija ieradies arī Ogres Rotari kluba pārstāvis Leonīds Pētersons, Ogres golfa kluba priekšsēdētājs Māris Kurilovičs, Jānis Šolks no Latvijas Piensaimnieku biedrības un citi labvēļi.

«Es lepojos, ka mēs esam uzņemtas pasaules Zonta ģimenē. Šī siltā, saulainā un darbīgā atvasaras diena, kas ir mūsu dzimšanas diena, mums tika dāvāta kā zīme, ka mēs ejam gaišu ceļu, darām labu darbu un mums viss izdosies!» Ogres Zonta kluba iesvētībās teica tā prezidente R.Skuja.

Ar skaistu koncertu iesvētību dalībnieces un viesus sveica divi burvīgi sieviešu kolektīvi – šarmantais saksofonistu kvartets «N[ex]t» un daudzkārt pasaulē laurus plūkušais Ogres Kultūras centra vokālais ansamblis «Anima Solla».