Ogresgalā izbūvēs attīrīšanas iekārtas

[ A+ ] /[ A- ]

Pirmajā ERAF projekta «Notekūdeņu attīrīšanas ietaišu būvniecība Ogresgalā» darba grupas sanāksmē, kas notika aizvadītajā trešdienā pašvaldības aģentūrā «Mālkalne», būvnieki tika informēti par tuvākajā laikā darāmo

Trešdien, 7. aprīlī, Ogres novada pašvaldības aģentūrā «Mālkalne» notika pirmā ERAF projekta «Notekūdeņu attīrīšanas ietaišu būvniecība Ogresgalā» darba grupas sanāksme.

Jau esam informējuši, ka pašvaldības aģentūrā «Mālkalne» ir noslēdzies iepirkuma konkurss notekūdeņu attīrīšanas ietaišu būvniecības Ogresgalā būvdarbiem. Plānotais būvdarbu termiņš pēc līguma parakstīšanas, kas notika 17. martā, ir astoņi mēneši.

«Šis projekts ir ļoti gaidīts, to iecerējām jau pirms trim gadiem, un tagad tas tiks realizēts, piesaistot ERAF līdzekļus. Sevišķi šīs attīrīšanas iekārtas gaida Ogresgala iedzīvotāji, jo patreizējās savu jau ir nokalpojušas un kuru katru brīdi var pārstāt funkcionēt. Novēlu, lai mums viss izdodas!» sanāksmes sākumā teica «Mālkalnes» direktors A. Roze.

Būvnieki tika informēti, ka tuvākajā laikā nepieciešams sagatavot un iesniegt garantijas, saistības rakstus, kā arī jāsāk gatavot naudas plūsmas grafiki un darbu veikšanas projekti. Visi projekta laikā izmantojamie materiāli būs jāsaskaņo ar būvuzraudzības firmu un tiem jābūt sertificētiem.

Projekta darba grupu sanāksmes notiks pirmdienās p/a «Mālkalne», projekta darbiem aktīvi uzsākoties arī Ogresgalā – attīrīšanas iekārtu celtniecības vietā.

Projekts tiek īstenots sadarbībā ar Ogres novada pašvaldības attīstības nodaļu, Vides ministriju un Finanšu ministrijas Centrālo finanšu līgumu aģentūru. Tas ļaus uzlabot sliktā stāvoklī esošo Ogresgala notekūdeņu attīrīšanas sistēmu. Darbus veiks SIA «Koger Vide», projekta darbus uzraudzīs SIA «Lakalme». Kopējās projekta izmaksas ir 228 754 lati.

 

Gundegas Deģes foto