Ogresgala sirdī atkal ziedēs rozes

[ A+ ] /[ A- ]

Ogresgala sirdī atkal zels, plauks un ziedēs karaliskās rozes!

Ogresgala sirdī atkal zels, plauks un ziedēs karaliskās rozes!

Ogresgala pagasta biedrība «Ogresgalieši» īstenojusi kārtējo projektu. Ogresgala centrā atjaunoti rožu stādījumi.

Projekta «Lai atkal zied rozes Ogresgalā» autores bija Daina Čalpa (koordinatore), Egita Tontegode un Valija Stašāne. Radošā biedrība «Ogresgalieši» dibināta, lai piesaistītu un apgūtu projektu naudas, celtu iedzīvotāju dzīves kvalitātes latiņu, sakārtotu apkārtējo vidi, apzinātu, uzturētu kultūrvēsturisko mantojumu un izglītotu jauno paaudzi. «Ogresgalieši» un viņu atbalstītāji ar panākumiem startējuši iepriekšējo gadu projektos: «Apkārtnes labiekārtošana» (2006.g.), «Sporta laukuma atjaunošana» (2007.g.), «Tradīciju parka un tā teritorijas sakopšana un labiekārtošana» (2008.g.), «Ogresgala vizītkarte» (2013.g.). Palīdzīga roka sniegta arī citiem projektiem. Daudzdzīvokļu mājas Ogresgalā ir ieguvušas jaunas durvis, logus, sakoptas kāpņu telpas un labiekārtotu apkārtni.

Kas mudināja jaunam darbam? Ogresgala centrā pie Tautas nama ēkas, kurā atrodas arī pagasta pārvalde, bibliotēka, ģimenes ārsta prakse un «Latvijas Pasta» filiāle, vairāk nekā 45 gadus dobēs ir augušas un ziedējušas rozes. 2013.-2014.gada ziemā visas kādreiz iedzīvotāju stādītās rozes izsala. Gadu laikā taciņu plāksnes bija sašķēlušās un kļuvušas nelīdzenas, tādējādi radot neglītu ainavu. Lai sakārtotu apstādījumus pie Ogresgala galvenās ēkas, bija nepieciešama rekonstrukcija.

2014.gadā neizdevās iegūt atsaucību no pašvaldības, lai novērstu aukstās ziemas postījumus; tāpat 2015.gada budžetā netika atbalstīts lūgums piešķirt naudu rožu dobju atjaunošanai. Rožu apstādījumi iekļauti tikai attīstības plānā.

Projekta darbam rosināja arī tas, ka šogad Ogresgalā atzīmēta Emīla Dārziņa (1875-1910) 140 gadu jubileja. Skaistā tradīcija allaž pulcē vairākus simtus dziedātāju un klausītāju no visas Latvijas, kā arī ārzemju viesus. Ogresgala «Kārļi» ir neaizmirstama zīme Latvijas muzikālās kultūras kopainā. Šeit mūsu izcilais skaņradis 1903.gadā toreizējās «Rozīšu» mājās kopā ar savu nākamo dzīvesbiedri Mariju Deideri pavadīja vasaras brīvdienas, kas bija viņa īsā un traģiskā mūža skaistākie mirkļi.

Biedrības «Ogresgalieši» un viņu atbalstītāju galvenais uzdevums – apvienojot iedzīvotājus kopējā lietā, labiekārtot savas dzīvesvietas apkārtni, atjaunot rožu dobju stādījumus un radīt estētiski pievilcīgu vidi Ogresgala centrā.

Darbu gaitā tika veikta veco celiņu plākšņu demontāža, melnzemes izņemšana no esošajām dobēm, satrūdējušu kūtsmēslu atvešana un iestrāde, jaunas zemes sagatavošana un iebēršana, 90 rožu stādu iegāde un dēstīšana, mulčas uzbēršana ap rožu stādiem, laistīšana un kopšana, zāliena iesēšana nepieciešamajās vietās.

Visi darbi draudzīgā, raitā gaisotnē īstenoti pašu spēkiem, pieaicinot meistarus no iedzīvotāju vidus. Pateicoties tam, ka tika atrasti citi rožu stādu piegādātāji par zemāku cenu, no ietaupītajiem līdzekļiem izveidotas dobju apmales.

Projekts «Lai atkal zied rozes Ogresgalā» iecerēto mērķi pilnībā sasniedza. Paveiktais priecē gan Ogresgala iedzīvotājus, gan viesus. Projekta ilgtspējība mērāma vairākos gadu desmitos.

Uldis Prancāns

 

Foto no personiskā arhīva