OVĢ direktora amatam virza Innu Zeņkeviču

[ A+ ] /[ A- ]

Foto: ekrānšāviņš Inna Zeņkeviča vēlas padarīt OVĢ par inovatīvu, mūsdienīgu un prestižu mācību iestādi.

OVĢ direktora amatam virza Innu Zeņkeviču

Dzintra Dzene

Ogres novada pašvaldības domes 10.septembra Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas sēdē deputāti skatīja lēmumprojektu par Innas Zeņkevičas iecelšanu Ogres Valsts ģimnāzijas direktora (OVĢ) amatā.

Saskaņā ar Ogres novada pašvaldības izpilddirektora 2020.gada 19.augusta rīkojumu tika izveidota OVĢ direktora amata pretendentu vērtēšanas komisija, kas uz pārrunu otro kārtu aicināja divus pretendentus, no kuriem I.Zeņkeviča tika atzīta par atbilstošāko kandidatūru OVĢ direktora amatam.

Savā pieteikuma vēstulē pretendentu vērtēšanas komisijai I.Zeņķeviča norāda, ka viņas profesionālā pieredze pēdējo 19 gadu laikā ir bijusi tieši saistīta ar pedagoģisko darbību un administratīvo darbu OVĢ. No 2002.gada viņa šajā skolā strādājusi par fizikas un angļu valodas skolotāju, no 2006.gada pildījusi OVĢ direktora vietnieces izglītības jomā pienākumus un kopš 2019.gada bijusi arī direktora pienākumu izpildītāja. I.Zeņkevičas darba pienākumos bija izglītības programmu īstenošanas procesa organizēšana, pārraudzība, koordinēšana un plānošana. I.Zeņkevičas vadībā realizēti deviņi «Erasmus + projekti», sniedzot pedagogiem iespēju pilnveidot savas kompetences ārpus Latvijas.

«Man piemīt labas saskarsmes, pārliecināšanas un argumentācijas prasmes, kas ir nozīmīgas vadītāja darbā. Darba pieredze vadošajā amatā parādīja, ka es protu saprast  un motivēt darbiniekus, stratēģiski plānot un organizēt skolas darbu, pieņemt lēmumus, prezentēt paveikto darbu un uzturēt labvēlīgu emocionālo gaisotni skolā,» norāda I.Zeņkeviča.

Direktora amata pretendente uzskata, ka turpmākajā darbā lielāka uzmanība jāpievērš OVĢ mācību un audzināšanas darba popularizēšanai novadu un valsts līmenī, metodiskajam darbam ar citām Ogres novada izglītības iestādēm, tehnisko darbinieku štata optimizācijai.

«Mana vīzija ir kļūt par direktoru, kurš spēs ciešā sadarbībā ar novada izglītības iestādēm paaugstināt izglītības kvalitāti, padarot skolu par inovatīvu, mūsdienīgu un prestižu, un tajā pašā laikā saglabāt jau esošās tradīcijas un kopt jauniešu lepnumu par piederību Ogres novadam. Uzskatu, ka mana līdzšinējā pieredze un entuziasms palīdzēs skolas attīstībai,» saka OVĢ direktora pienākumu izpildītāja.

I.Zeņkevičas pedagoģiskā darba pieredze kopumā ir 37 gadi. No 1983.gada līdz 2002.gadam viņa bijusi direktora vietniece ārpusklases darbā, kā arī angļu valodas un fizikas skolotāja Jaunogres vidusskolā.

1983.gadā Latvijas Universitātē (LU) ieguvusi fizikas pasniedzēja maģistra grādu teorētiskās fizikas, fizikas pasniegšanas specifikā. 1996.gadā Daugavpils Pedagoģijas universitātē ieguvusi pedagoģijas maģistra grādu bērnu psiholoģijā. 1997.gadā LU Pedagoģijas fakultātē ieguvusi angļu valodas skolotāja kvalifikāciju, angļu valodas prasmes, priekšmeta mācīšanas metodikā.  2011.gadā LU ieguvusi skolotāja – mentora kvalifikāciju jauno skolotāju apmācīšanā un pedagoģisko prakšu vadīšanā.

I.Zeņkeviča 2016.gadā saņēmusi Ogres novada pašvaldības apbalvojumu «Gada skolotājs 2016» nominācijā «Par mūsdienīgu un kvalitatīvu izglītības darba organizāciju un vadību».

Ogres novada pašvaldības Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejā deputāti nolēma akceptēt lēmumprojektu par I.Zeņkevičas iecelšanu OVĢ direktores amatā ar šā gada 18.septembri. Minēto kandidatūru OVĢ direktora amatam jau ir saskaņojusi arī Izglītības un zinātnes ministrija. Galīgais lēmums vēl jāakceptē Ogres novada domes 17.septembra sēdē.

Laikrakstu “Ogres Vēstis Visiem” pērciet preses tirdzniecības vietās vai abonējiet!

Pasūtot “OVV” kopā ar “Laimīgo Programmu” – izdevīgāk!