Pabeigta Tomes tautas nama renovācija jeb defekts rada efektu

[ A+ ] /[ A- ]

Pēc dažādām nebūšanām beidzot noslēgusies Tomes tautas nama renovācija (ēka celta 1930.-1932.gadā par iedzīvotāju talkās saziedotajiem līdzekļiem; senāk šajā vietā bija krogs). Darbus veica SIA «Svillas no Rīgas».

Pirmie sirmā tautas nama rekonstrukcijas darbi ritēja no 1980.gada līdz 1988.gadam vēl kolhoza laikā. Kopš 1994.gada Tomes tautas nams ir arhitektūras piemineklis.

Ķeguma novada domes priekšsēdētājs Roberts Ozols informē, ka Tomes tautas nama renovācija notikusi atbilstoši augstām energoefektivitātes prasībām, izmantojot videi draudzīgus būvniecības materiālus, projekta «Kompleksi risinājumi siltumnīcas gāzu emisiju samazināšanai Ķeguma novada pašvaldības ēkās» ietvaros. Ir veikti ēkas siltināšanas darbi, atjaunots jumta segums un paredzētie iekšdarbi – nu pienācis laiks parakstīt pieņemšanas – nodošanas aktu. Tomes tautas nama kosmētisko remontu plānots īstenot vasarā, kad būs piemēroti laika apstākļi.

Tomes tautas nama renovāciju bremzēja gan būvnieku neizdarība un darbu termiņa neievērošana, gan dažu tomēniešu neapmierinātība ar nama ventilācijas sistēmas un jumta stāvokli – palīgā tika izsaukta pat TV raidījuma «Bez tabu» komanda, kas gan pārliecinājās, ka mālētais velns nebūt nav melns… Galu galā iznāca laime nelaimē jeb defekts pārtapa efektā.

Ķeguma novada pašvaldības izpilddirektore Nelda Sniedze: «Ievērojot to, ka tika kavēti darbu izpildes termiņi, ir sagatavota vienošanās – būvnieks apņemas par saviem līdzekļiem veikt papildus darbus 3900 latu apmērā, kas pilnībā sedz soda sankciju apjomu. Esam noslēguši arī līgumu par dažādiem citiem neplānotiem darbiem, lai Tomes tautas nams izskatītos vēl skaistāks. Piemēram, iepriekš nebija plānota un attiecināma uz projektu lamināta grīdas ieklāšana mazajā zālē, kāpņu rekonstrukcija no pirmā uz otro stāvu un vēl daži sīkāki darbi.»