Sniegotās ziemas atvadu sveicieni vasarai

Likās, ziema šogad nebeigsies, tomēr nu jau pavasaris, izvilcis no tās miesas lāsteku zobus, ledaini aukstām ūdens tērcēm steidz aizskalot atlikušos snaudošā sniega klajumus. Kā veicies cīņā ar balto stihiju vairāku mēnešu garumā un vai iztērētie līdzekļi neapgrūtinās ceļu uzturēšanu…

Esošais pēc vēlamā skumst

Politiskā daiļrunība reizēm var šķist arī gluži saprotama. Un iespējams, ka krāšņi zīmētās nākamības ainas vietumis pat no sirds domātas un dvēseliski centrētas. Un varbūt pirmais aprīlis īsti piemērots datums arī naivi (varbūt, ka nemaz tik naivi) cerīgam skatam uz…