Apsudrabo devēja roku

«Neesmu gulējis visu nakti, sacerēdams skaistu un gudru runu, bet kardināls Pujats un profesors Stradiņš jau visu pateica,» bīskapa svētā Meinarda pieminekļa atklāšanā smiedamies teica tā sponsors, SIA «Itera-Latvija» prezidents Juris Savickis. Ar vienu rāvienu iegūdams klātesošo simpātijas. «Ja spējat…