Paši apsaimniekos savu daudzstāvu namu

[ A+ ] /[ A- ]

Ogres novada domes sēdē vakar, 25. novembrī, deputāti, izskatot jautājumu par dzīvojamās mājas Ogrē, Meža prospektā 4, pārvaldīšanas tiesību nodošanu mājas dzīvokļu īpašnieku pilnvarotai personai, nolēma atbalstīt iedzīvotāju vēlmi pašiem apsaimniekot savu dzīvojamo namu.

Dzīvojamās mājas Meža prospektā 4 mājas pārvaldnieks Ivars Kaļķis informē, ka šā gada 15. novembrī notikusi mājas dzīvokļu kopsapulce, kurā no 42 dzīvokļu īpašniekiem piedalījās 27, no tiem 26, tātad vairākums, ir piekrituši pārņemt dzīvojamās mājas pārvaldīšanas tiesības no pašvaldības aģentūras «Mālkalne» un pilnvarot mājas pārvaldnieku I. Kaļķi iesniegt pieteikumu par mājas pārņemšanu Ogres novada pašvaldībā.

Pārvaldīšanas pilnvarojumu līgumu parakstījuši 39 dzīvokļu īpašnieki, un tas paredz, ka dzīvokļu īpašnieki turpmāk apņemas pārvaldīt un apsaimniekot savu māju, ar to saistītās būves un piesaistīto zemes gabalu, kā arī segt ar to saistītos izdevumus.

Šīs mājas iedzīvotājiem ir iecere piesaistīt Eiropas Savienības finansējumu ēkas siltināšanas darbu veikšanai, informē pašvaldības Sabiedrisko attiecību nodaļā.