Papildatvaļinājums – līdz desmit dienām gadā

[ A+ ] /[ A- ]

Saskaņā ar Ogres novada domes sēdē 20. maijā pieņemto lēmumu novada pašvaldības administrācijas un pašvaldības iestāžu (arī pašvaldības aģentūru) darbinieki ir tiesīgi saņemt apmaksātu papildatvaļinājumu.

Papildu atvaļinājuma dienu skaits nedrīkst pārsniegt desmit darba dienas – to nosaka Darba likums.

Ņemot vērā darba stāžu Ogres novada pašvaldībā vai tās iestādē, vienu darba dienu var piešķirt par darba stāžu no 3 līdz 5 darba gadiem, divas – par darba stāžu no 5 līdz 7 darba gadiem, trīs – par darba stāžu no 7 līdz 10 darba gadiem, četras – par darba stāžu no 10 līdz 12 darba gadiem, piecas – par darba stāžu no 12 līdz 15 darba gadiem, sešas – par darba stāžu virs 15 darba gadiem.

Līdz četrām darba dienām apmaksātu papildu atvaļinājumu var piešķirt izpilddirektoram, iestāžu vadītājiem, iestāžu nodaļu vadītājiem un citiem darbiniekiem, kurām ir palielināta darba slodze.

Kā skaidro Ogres novada pašvaldības personāla vadītāja Arta Ozoliņa, papildu atvaļinājumu ir tiesīgi saņemt tie pašvaldības administrācijas un iestāžu darbinieki, kuri attiecīgajā iestādē pieņemti pastāvīgā darbā un kuriem saskaņā ar Darba likumu ikgadējais atvaļinājums ir četras kalendārās nedēļas.