Par atkritumu izvešanu jautājumu joprojām vairāk nekā atbilžu

[ A+ ] /[ A- ]

Tāda aina Sūnu ielā.

Tāda aina Sūnu ielā.

Atkritumi diemžēl ir neatņemama mūsu dzīves sastāvdaļa, un par to izvešanu nākas maksāt, taču ne vienmēr ir skaidri kritēriji, pēc kādiem šī apmaksa tiek aprēķināta. Vēl decembra vidū «OVV» redakcijā Turkalnes ielas 9.mājas 48 dzīvokļu īpašnieku vārdā ar atklātu vēstuli vērsās Dace Koluža, cerot ar redakcijas starpniecību saņemt skaidrojumu vairākos šīs mājas iedzīvotājiem aktuālos jautājumos saistībā ar atkritumu izvešanu.

Iedzīvotāju vēstulē teikts:

 

Maksa par atkritumu izvešanu ir 4,2 reizes lielāka!

«Ar PA «Ogres namsaimnieks» iesaisti mūsu mājā un blakus mājā Sūnu ielā 1 atkritumu apsaimniekotājs ir SIA «Ķilupe» Ogrē. Šobrīd 770 litru / 0,77 kubikmetru tilpuma plastmasas konteiners nešķirotiem atkritumiem mūsu mājas iedzīvotāju vajadzībām stāv meža ielokā netālu no Sūnu ielas 1 uz pašvaldībai piederošās zemes. Identiska tilpuma konteiners nešķirotiem atkritumiem līdzās mūsmājas iedzīvotājiem paredzētajam novietots Sūnu ielas 1 namam.

Pašreizējā situācijā mūsu, Turkalnes ielas 9, iedzīvotāji (līgums ar P/A «Ogres namsaimnieks») ik mēnesi par atkritumu izvešanu (vienai dzīvoklī deklarētai personai) maksā 2,43 eiro. Kamēr Sūnu ielas 1 iedzīvotājam (līgums nav ar P/A «Ogres namsaimnieks, bet ar SIA «Ķilupe») jāmaksā tikai 0,58 eiro. Neatkarīgi no Sūnu ielas 1 noslēgtā līguma veida ar atkritumu apsaimniekotāju un iedzīvotāju skaita – jo abi konteineri tiek tukšoti vienlaikus (tie nav īpaši marķēti). Tas nozīmē, ka mums maksa vienai deklarētai personai ir 4,2 reizes lielāka!» raksta iedzīvotāji, kuri apzinājuši arī citu apkārtējo daudzdzīvokļu māju atkritumu konteineru izvietojumu un maksu (bez PVN) par attiecīgo pakalpojumu 2015.gada septembra mēnesī. Proti, Sūnu ielā 1 – 0.58; Sūnu 3 – 0.90; Turkalnes 5 – 1.28; Turkalnes 13 – 1.60; Turkalnes 9 – 2.43 un Zaķu 2 – 3.51 eiro.

 

Jautājumi, uz kuriem iedzīvotāji gaida atbildes

«Vērtējot šo situāciju, rodas virkne jautājumu. Pirmkārt, kas un kurš slēdz līgumu par konkrētas daudzdzīvokļu mājas atkritumu izvešanas apjomu (konteineru ietilpība Turkalnes – Zaķu ielas apvidū ir atšķirīga – 770 un 1100 litru); kas un kurš izvēlas konteineru satura izvešanas biežumu, pēc kādiem principiem to nosaka? (Zaķu ielas 2 iedzīvotāji ir neizpratnē, kādēļ 34 mazģimeņu dzīvokļu mājai nepieciešams vislielākās ietilpības cinkots metāla (1100 litru!) atkritumu konteiners un izvešanas biežums katru dienu, kamēr citviet «iztiek» ar mazāka tilpuma un mazāku izvešanas reižu skaitu nedēļā)? Starp citu, tā ir māja, kurā pārsvarā dzīvo veci, vientuļi cilvēki. Otrkārt, kādēļ šajā rajonā esošās privātmājas ir bez konteineriem pagalmā? Jāsecina – ja tiešām atkritumu konteiners neatrodas iekštelpās, tiek izmantoti netālu esošie daudzdzīvokļu mājām paredzētie konteineri! (Vairākkārt novēroti gadījumi, kad šāda «izdevība» tuvējā apkārtnē arī tiek izmantota). Treškārt, pēc kādiem noteikumiem ar SIA «Ķilupe» slēdz līgumu daudzdzīvokļu mājas, kurām nav līgumattiecību ar P/A «Ogres namsaimnieks»? Vēlētos saprast arī, vai Ogrē daudzdzīvokļu māju iedzīvotājiem konteineri cieto sadzīves atkritumu uzkrāšanai jānovieto uz ēkai piesaistītā zemes gabala? Kā ar privātmājām? Un visbeidzot, vai P/A «Ogres namsaimnieks» ar mājas vecāko starpniecību nevarētu kontrolēt, vai izīrētajos dzīvokļos nav vairāk iedzīvotāju nekā tajos deklarēts?

Mēs, mājas iedzīvotāji, proporcionāli maksājam par šiem daudzajiem īrniekiem – atkritumu radītājiem! Vēlētos saprast arī, kādēļ P/A «Ogres namsaimnieks» speciālisti neanalizē vismaz aptuveno atkritumu izvešanas maksu vienas daudzdzīvokļu mājas vienai personai?

Vēlamies arī noskaidrot, kādēļ Turkalnes ielā 9 (un arī citās daudzdzīvokļu mājās Ogrē) ilgstoši maksājam paaugstinātu maksu par ūdeni un kanalizāciju? Piemēram, patēriņa un maksas koeficients pagājušā gada augustā bija 1,5, septembrī 1,25 un oktobrī 1,7 procenti.

Vai arī šādā situācijā P/A «Ogres namsaimnieks» speciālistiem nebūtu jāanalizē bezkaislīgie skaitļi un procenti, iemesls ūdens zudumiem? Cik ilgi ūdens noplūde ir pieļaujama tādos (lielos/milzīgos) apjomos?» Turkalnes ielas 9.nama iedzīvotāju vārdā jautā D.Koluža.

 

Par visu jālemj iedzīvotājiem pašiem

Lai gan P/A «Ogres namsaimnieks» speciālisti atbildi uz minētajiem jautājumiem gatavoja gandrīz mēnesi, tā ir visai pieticīga. Situāciju komentēja P/A «Ogres namsaimnieks» Teritorijas uzkopšanas nodaļas vadītāja Maira Rudzīte:

«Vienīgi iedzīvotāju kopsapulce tiesīga lemt par mājas izdevumiem, tajā skaitā par atkritumiem – samazināt vai palielināt izvešanas reizes, novietoto konteineru skaitu un to atrašanās vietu. D.Koluža sazinājās arī ar P/A «Ogres namsaimnieks» speciālistiem un, cik noprotu, galvenais jautājums ir par to, vai māja 2016.gadā projekta «Veidojam vidi ap mums Ogres novadā» ietvaros varēs izbūvēt atkritumu laukumu uz pašvaldības zemes. Pārvaldnieks šo jautājumu nevar izlemt, bet atbilde jāprasa un jāsaņem no pašvaldības. Ja iedzīvotāji piekrīt, ka atkritumu laukums tiks izbūvēts daudz tuvāk mājai un izmaksas tiks segtas no projekta, tad šis jautājums nav pārvaldniekam saistošs. Cits jautājums, ja mājas iedzīvotāji šo darbu deleģē veikt apsaimniekotājam par saviem līdzekļiem, gadījumā, ja projekts neparedzēs šāda veida pasākumus. Vēstulē ir vairāki jautājumi, kas ir pieņēmumu formā un, manuprāt, neattiecas uz pārvaldnieku. Vēlreiz atgādinu, ka esam par sadarbību un dzīvokļu īpašnieki savu lēmumu dara zināmu pārvaldniekam, iesniedzot kopsapulces protokolu».

 

Redakcijas piebilde. Iedzīvotāji mēdz vērsties laikraksta redakcijā tajos gadījumos, ja komunikācija ar valsts vai pašvaldības iestādēm bijusi neveiksmīga un viņi nav saņēmuši jebkuram nespeciālistam saprotamu skaidrojumu un atbildes uz saviem jautājumiem. Diemžēl arī šī ir viena no tām situācijām, kad acīmredzot pie vainas ir komunikācijas problēmas, jo, šķiet, ka iedzīvotāju uzdotie jautājumi tā arī nav sadzirdēti un skaidrojums ir gluži, kā mēdz teikt, no citas operas.

Dzintra Dzene

 

Foto no personiskā arhīva